KNAW

Onderzoek

Bioactieve inhoudsstoffen in Brassica groenten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bioactieve inhoudsstoffen in Brassica groenten
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321658

Samenvatting

[Doel]:
Dit project richt zich op een inventarisatie van Organo-Selenium verbindingen (OSL) en glucosinolaten (GL ), in Brassica groenten in het stadium waarin ze geconsumeerd worden.
Selenium is als micronutrient van essentieel belang voor dier en mens en vervult belangrijke functie in het voorkomen van en het beperken van kanker (met name prostaatkanker, longkanker en darmkanker). Organoselenium verbindingen (OSV) komen in enkele groenten voor, waarbij de hoogste gehaltes in knoflook worden gevonden. Aangezien knoflook in Nederland en Europa slechts in kleine hoeveelheden wordt geconsumeerd kan deze groente maar beperkt bijdragen aan de totale inname door consumenten.Een alternatief vormen de groenten uit het geslacht Brassica zoals chinese kool, paksoi, broccoli, spruiten etc.. Omdat er van deze groenten relatief veel geconsumeerd wordt vormen zij een betere bron voor deze verbindingen dan knoflook, ook al zijn de absolute gehaltes lager. Er is binnen Brassica nog weinig bekend over verschillen in hoeveelheden OSV tussen groente-typen en niets over rasverschillen binnen deze typen. Voor een verbetering van de voeding in dit opzicht, door keuze van menusamenstelling en/of door veredeling op hogere OSV-gehaltes is hier informatie nodig.
Glucosinolaten zijn een diverse groep verbindingen die vooral in kruis­bloemigen voorkomen. Deze groep omvat zowel schadelijke als heilzame verbindingen; van sommige glucosinolaten zijn anti-carcinogene effecten bekend (bijvoorbeeld herstel van dubbelstrengs DNA breuken). Over de genetica van de biochemische pathways is inmiddels redelijk veel bekend, maar dit is onderzocht in modelsystemen (Arabidopsis thaliana) of (zoals binnen IOP-Genomics) aan zeer jonge planten. Net als voor OSV is deze informatie ook nodig voor de verschillende koolgewassen, en met name in het eetbare product.
[Werkwijze]:
Een collectie Brassica rassen zal worden samengesteld om de metingen aan te verrichten. Deze collecties worden geteeld in de kas en het oogstbare product wordt bemonsterd en geanalyseerd. Indien aanwezig worden deze metingen samen met de reeds beschikbare merkerdata gecombineerd in een genetische analyse (LD-mapping).
[Resultaten]:
Dit project levert wetenschappelijke output in de vorm van één of twee artikelen, en aanvullende informatie die in lopende project van nut kan zijn, m.n. over insectenresistentie. Het is de bedoeling dat het de basis legt voor een vervolgproject over de regulatie van OSV- en/of GL-gehaltes in het oogstbare product.De glucosinolaat-analyses worden binnen PRI uitgevoerd. Dit is geen nieuwe activiteit, maar door de tot nu toe betrekkelijk kleine omvang en incidentele aard van proeven is dit nog een weinig gestroomlijnde en relatief dure zaak. Een van de effecten van dit project is de opbouw van meer expertise op dit punt, wat zal moeten leiden tot efficiëntere protocollen en lagere kosten

Samenvatting (EN)

This project is aimed at the occurrence and regulation of two types of bio-active compounds in Brassica vegetables (including chinese cabbage, paksoi, broccoli, Brussels sprouts a.o.): organo-Selenium compounds (OSC) and Glucosinolates (GL). Selenium is an essential micronutrient in the human diet and plays a role in a.o. the prevention of cancer. GL are a group of compounds typical for cruciferous species, which have varying effects: some have anti-nutritious properties, while others have beneficial (anti-carcinogenic) effects.
We aim at an inventarisation of OSC and GL in a collection of B. rapa and B. oleracea vegetables. The B. rapa collection is already characterized for genetic markers, allowing a genetic analysis (LD-mapping) of the measured traits.
Especially the work on the B. rapa collection links with work on other bio-active compounds including phytate and phosphate, and glucosinolates measured in a very young plant stage. This project widens the scope of the work on nutritional characters to Selenium. The current and planned results on GL are in this project extended to the harvest stage, which will provide insight in the development of these compounds in time.
This project will yield one or two scientific papers, and be the basis for a proposal for a follow-up project, to be financed in part by market partners.
Brassica vegetables are an important part of the diet in Western and Eastern countries alike; an improvement in nutritive quality can therefore have large effects.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. R.E. Voorrips

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D23130 Allergieën
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie