KNAW

Research

Individual risk modelling of risk-benefit cases

Pagina-navigatie:


Update content


Title Individual risk modelling of risk-benefit cases
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1321707

Abstract

The aim of this project was to quantify the risk and benefits of compounds in the food. Together with the ILSI task force risk-benefit consideration and mitigation measures to reduce acrylamide levels all kind of mitigation measure were reviewed. Mitigation measures are among others the decrease in frying temperature, the selection of varieties with low sugar contents, the influence of storage and a replacement of baking agent ammonium bicarbonate by sodium bicarbonate. In cooperation with food industry experts and experts in agricultural plant science the RIKILT has calculated the potential decrease in intake of acrylamide of all this measures separately and simultaneously.

Possible side effects of mitigation measure were also reviewed. Replacing of the baking agent ammonium bicarbonate by sodium bicarbonate resulted in reduction in acrylamide levels in cookies of approximately 60 percent. On the other side we calculated a significant increase in sodium intake for one percent of the population. In scientific literature the increase in intake was associated with an increase in blood pressure.

Acrylamide has proven to cause cancer in animals, but at present hard evidence that acrylamide is also causing cancer in humans is still lacking. For this evidence correlation studies between effects (cancer) and biomarkers of intake are essential. It is also important to know the relationship between calculated acrylamide intake level and biomarkers of acrylamide exposure. This has been studied in cooperation with the Norwegian Institute of Public Health.

Abstract (NL)

Doel:
Er is een model gerealiseerd waarmee kwantitatief de blootstelling aan twee stoffen, een gezondheidsbevorderende en een schadelijke stof, tegelijkertijd berekend kan worden. Met het model is het mogelijk om de consequenties voor de balans tussen de inname van beide stoffen tengevolge van een beleidsmaatregel te kwantificeren. De grenzen op basis waarvan deze afweging gemaakt kan worden, kunnen nutritionele of toxicologische grenswaarden zijn, zoals ADI (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) en TDI (tolerable daily intake), maar ook DALYs of andere gezondheidsmaten. Het nu beschikbare model is een eerste stap, namelijk de kwantificering van de inname van de risk-benefit stoffen, in de realisatie van een model om risk-benefit afwegingen te kwantificeren. Het huidige model is ontwikkeld op basis van de case van vis die dioxine en omega-3-vetzuren bevat. Berekeningen laten zien hoe de gelijktijdige blootstelling aan dioxine en omega-3-vetzuren via de hele voeding, in de populatie verdeeld is tussen de grenzen (ADI en TDI) en wat er zal gebeuren met deze verdeling als de consumptie, bijvoorbeeld ten gevolge van voedingsadviezen, veranderd.

Resultaten:
Het resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
Er is in samenwerking met de ILSI task force risk-benefit consideration regarding the mitigation measures reducing acrylamide levels onderzocht in welke mate acrylamide gehaltes verlaagd kunnen worden als gevolg van procestechnologische of landbouwkundige maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een publicatie. Er is veel inzicht verkregen in de technologische mogelijkheden om acrylamide te verlagen en er zijn veel contacten gelegd met industrie.
Het resultaat van de brekeningen was dat acrylamide gehaltes in de voeding wel verlaagd kunnen worden door diverse maatregelen. Indien alle maatregelen uitvoerbaar zijn dan leidt dit tot een reductie van 50% van de totale inname. In de praktijk zullen lang niet alle maatregelen mogelijk zijn.
Bij elke maatregel om acrylamide gehaltes te verlagen werd nagegaan of het mogelijk een ander nadeling of voordeling gevolg zou kunnen hebben. Bij sommige maatregelen werd de kans groter dat ook andere toxische stoffen gevormd kunnen worden. Bij de overgang van ammoniumbicarbonaat bakpoeder naar natriumbicarbonaat bakpoeder werd verondersteld dat daardoor het natriumgehalte in de voeding zou kunnen toenemen.
Uit een risk-benefit analyse bleek inderdaad dat de toename in natrium in de voeding dus danig groot was dat ruim 1% van de bevolking een kans loopt op een stijging van de bloeddruk. De acrylamide gehaltes daalde welliswaar, maar de veilige marge tussen innamen en gehaltes waar kanker werd geconstateerd in dierproeven werd niet bereikt. De resulaten zijn gepresenteerd op toonaangevende internationale congressen en aangeboden voor publicatie aan een wetenschappelijk tijdschrift.
In samenwerking met het Norwegian Institute for Public Health zijn berekeningen uitgevoerd naar de innamen van acrylamide gebaseerd op berekeningen en deze zijn vergeleken met geschatte werkelijke innamen bepaald via biomarkers. De resulaten van deze studie zijn aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.
Het resultaat van de berekeningen was dat er een verband was tussen de berekende acrylamide inname en de werkelijke acrylamide inname gemeten als metabolieten in de urine. En de producten die het meest bijdroegen aan de inname konden geidentificeerd worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader A. de Mul

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation