KNAW

Research

Cine-aesthetics: A Critique of Judgment after Deleuze and Michaux

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cine-aesthetics: A Critique of Judgment after Deleuze and Michaux
Period 01 / 2007 - 07 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1321974
Data Supplier ASCA

Abstract

In his Preface to Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus, Michel Foucault labeled the text a book of ethics. It is just as easy, given the tone of Anti-Oedipus and the intellectual milieu in France at the time, to dismiss this remark as a kind of tongue-in-cheek provocation as it is to dismiss the text itself as mere juvenilia left over from May 68. However, at the time of publication of Anti-Oedipus, Foucault was in fact struggling to reformulate moral philosophy himself and to give an entirely new significance to the word ethics. I would argue that Foucault noticed in Deleuze s work certain potential sorties from the various impasses of his own History of Sexuality project, and that the eight-year gap between the publication of volumes one and two can be accounted for, in part, by his need to radically rethink the trajectory of his sexual-ethics in light of Deleuze and Guattari s work. My PhD project, then, begins by taking seriously Foucault's claims about Anti-Oedipus and will proceed by attempting to show how the text is a book of ethics, that is, by attempting to extract an ethics from Deleuze's oeuvre. The project will necessarily involve a close investigation of not only Deleuze s own investments in Foucault, but also in Nietzsche, Spinoza, Lacan, Sacher-Masoch, and, perhaps most importantly, post-war cinema. Although Deleuze repeatedly called his work on Nietzsche and Spinoza practical philosophy (thus, with a nod to Kant, alluding to ethics without explicitly using the term) it is only late in his career, when he writes a two-volume history of cinema, that ethics qua micro-politics is dislodged from the domain of philosophy and becomes more concretely historical.

Abstract (NL)

Jay Hetrick herleidde en reconstrueerde een esthetische theorie in navolging van de filosofie van Gilles Deleuze. Hij beargumenteert dat een hoofdzakelijke voorwaarde voor een dergelijke esthetica de formule zonder oordeel moet zijn, die hij inzet als een distantiëring van een belangrijke tekst in Europese esthetica: Immanuel Kants Kritiek van het Oordeelsvermogen . Door deze formule toe te passen op het schema van Kant, wordt esthetica afhankelijk gemaakt van de wetenschappen van zintuiglijkheid (aisthesis) en creatie (poiesis). Door het serieus nemen van de vaak buiten ogenschouw gelaten tweede helft van Kants derde Kritiek (over de teleologie van natuur) voor de studie naar esthetica, kan daarnaast een derde concept worden toegevoegd: phusis. Hetrick gebruikt phusis, aisthesis en poiesis als raamwerk voor het construeren van een post-Deleuziaanse esthetica, die hij plaatst naast een reflectie op de cinematische kunst van Henri Michaux.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J. Früchtl
Supervisor Prof.dr. P.P.R.W. Pisters
Doctoral/PhD student Dr. J.M. Hetrick

Classification

D32000 Philosophy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation