KNAW

Research

Identifying patients at risk for poor treatment adherence among HIV...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Identifying patients at risk for poor treatment adherence among HIV infected immigrants and native Dutch HIV infected persons
Period 01 / 2007 - 01 / 2010
Status Completed
Research number OND1321983
Data Supplier Aids Fonds

Abstract

The HIV infected population in the Netherlands has evolved from being predominantly composed of Dutch homosexual males to a population of which immigrants form a substantial part. Immigrants were shown to have inferior virologic response to HAART compared to native Dutch patients. A qualitative study among immigrants revealed poor quality of life (QoL), and high levels of depression and HIV stigma concerns, especially fear of social exclusion. These are known risk factors for poor adherence. Recent studies have shown that reduced adherence is also driven by concerns about adverse effects of medication and beliefs about the necessity of treatment, which are often influenced by cultural background. We will investigate to what extent adherence to HAART can be explained by a model in which immigrant status influences adherence via HIV stigma, QoL, depression, social support, and beliefs about medication. This model will be investigated using structural equation modeling. Our sample will comprise 90 native Dutch patients and 90 immigrants on HAART. QoL, depression, HIV stigma, social support, and beliefs about medication will be assessed using validated questionnaires during an interview. Adherence will be assessed by comparing records of prescribed medication and pharmacy records of dispensed medication. Identification of key factors influencing adherence is a prerequisite for the improvement of existing and/or the development of new strategies to assist patients in taking their medication as prescribed.

Abstract (NL)

Immigranten uit niet-westerse landen vormen tegenwoordig een belangrijke groep HIV geïnfecteerden in Nederland. Onlangs werd duidelijk dat het succes van combinatietherapie minder goed was onder twee grote immigranten groepen, namelijk immigranten afkomstig uit sub-Sahara Afrika en uit Suriname en de Nederlandse Antillen, in vergelijking met oorspronkelijk uit Nederland afkomstige HIV geïnfecteerden. Daarnaast bleek dat veel van deze immigranten een minder goede kwaliteit van leven rapporteerden en in hun sociale omgeving te maken hadden met een negatieve houding ten opzichte van HIV geïnfecteerden. Hierdoor voelden velen zich sociaal geïsoleerd. Het voorgestelde onderzoek beoogt na te gaan hoe een minder goede kwaliteit van leven, depressie, houding van de omgeving ten opzichte van HIV geïnfecteerden, sociale steun, en opvattingen over medicijnen kunnen leiden tot een minder goede therapietrouw en minder goede behandelresultaten. Dit zal worden onderzocht bij 90 niet-westerse immigranten en bij 90 HIV geïnfecteerden van oorspronkelijk Nederlandse afkomst die behandeld worden met combinatietherapie. Gevalideerde vragenlijsten zullen worden afgenomen tijdens een interview. Daarnaast worden uitgeschreven recepten vergeleken met apotheekgegevens om therapietrouw te bepalen. Kennis van factoren en het mechanisme volgens welke deze factoren therapietrouw beïnvloeden is noodzakelijk om therapietrouw optimaal te kunnen bevorderen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. M.A.G. Sprangers

Classification

D23110 Infections, parasitology, virology
D23370 Social medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation