KNAW

Onderzoek

Kunnen menselijke eicellen geïnfecteerd raken met HIV via kunstmatige...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kunnen menselijke eicellen geïnfecteerd raken met HIV via kunstmatige voortplantingstechnieken?
Looptijd 02 / 2007 - 01 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321984
Leverancier gegevens Aids Fonds

Samenvatting

Kunstmatige voortplantingstechnieken worden wereldwijd aangeboden aan HIV positieve patiënten met zwangerschapswens om zwangerschappen tot stand te brengen en overdracht van HIV te voorkomen. In Nederland vinden dergelijke behandelingen alleen plaats in het AMC. Er is discussie over de te prefereren methode van kunstmatige voortplanting. Sommige centra, waaronder het AMC, gebruiken intra uteriene inseminatie (IUI) met bewerkt en op HIV-1 getest semen. Anderen geven de voorkeur aan ICSI, een kunstmatige voortplantingstechniek waarbij één zaadcel in een eicel wordt geïnjecteerd om zo bevruchting te bewerkstelligen. Ondanks uitgebreide discussies, heerst er momenteel geen consensus over de vraag welke methode het veiligste is. In Nederland is het gebruik van ICSI bij HIV-positieve patiënten verboden i.v.m. de mogelijkheid dat een nieuw endogeen humaan retrovirus ontstaat of dat het embryo wordt besmet met HIV-1 (www.nvog.nl). Dit verbod berust echter enkel en alleen op theorie en er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor eventuele gevaren die samenhangen met het uitvoeren van ICSI bij HIV-positieve patiënten. Dit is een aanzienlijk klinisch probleem, omdat momenteel 33% van de HIV-positieve mannen wordt afgewezen voor IUI vanwege onvoldoende spermakwaliteit. ICSI is voor deze mannen de enige techniek waarmee zij eigen nageslacht zouden kunnen krijgen. Deze studie heeft als doel te bepalen of menselijke eicellen geïnfecteerd kunnen worden via intracytoplasmatische injectie en daarmee de vraag te beantwoorden of ICSI wel of niet veilig aangeboden kan en moet worden aan HIV-positieve patiënten.

Samenvatting (EN)

Artificial reproductive techniques (ART) are currently offered in various centers worldwide to couples with HIV-1 infection and the desire to conceive to reduce the risk of viral transmission. In the Netherlands, this technology has recently become available in the AMC. Some centers, including the AMC, favor intra uterine insemination (IUI) with processed semen that is screened for the presence of HIV before insemination. Other centers advocate the use of intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) in which a single sperm is injected directly into an oocyte. Despite heavy debates, there is currently no consensus as to which technique is safest. In the Netherlands, the use of ICSI for HIV-1 infected couples is forbidden, because of the theoretical danger of producing a new endogenous retrovirus in the human genome and possible infection of the embryo (www.nvog.nl). However, this restriction is solely based on theoretical grounds and is so far without any scientific evidence. This is a significant clinical problem, because currently 33% of HIV-1 infected men are excluded from IUI programs due to insufficient semen quality. For these men ICSI is the only available method to father genetically own offspring. In the current study we aim to directly examine whether human oocytes can become infected with HIV via intracytoplasmic injection thereby addressing the question whether ICSI can and should be safely offered to HIV-1 infected couples or not.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

International Antiviral Therapy Evaluation Center (IATEC)
Pharmacy department of the Slotervaart hospital, Amsterdam
Service de Pharmacologie et d'Immunologie, Gif sur Yvette cedex, France

Betrokken personen

Onderzoeker M.M.C. Steenvoorden
Projectleider Prof.dr. S. Repping

Classificatie

D21500 Histologie, celbiologie
D22100 Microbiologie
D23110 Infecties, parasitologie, virologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie