KNAW

Research

Names of plants in Dutch dialects

Pagina-navigatie:


Update content


Title Names of plants in Dutch dialects
Period 01 / 2000 - unknown
Status Completed
Research number OND1322013
Data Supplier METIS KNAW

Abstract (NL)

De PLAND biedt een inventarisatie van de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied. Het materiaal omvat ± 270.000 records en is opgebouwd uit monografische, mondelinge en schriftelijk verzamelde data en gaat terug tot in de 19de eeuw. De toegang ertoe is op de website zowel taalkundig als botanisch. De PLAND presenteert de data per plant in de vorm een taalkaart (met de 11 meest frequente benamingen) en het materiaal in de vorm van een soort (dialect-)woordenboek met opgave van de bronnen, datering, lokalisatie plus illustraties en via een link de secundaire taalkundige literatuur. Daarnaast biedt de database de mogelijkheid taalkaarten op te roepen die laten zien voor welke planten bepaalde volksnamen gebruikt worden. Op 16-02-2006 is de website PLAND officieel in gebruik genomen. De database wordt echter doorlopend uitgebreid mmv Dr. J. Kruijsen, Prof.Dr. J. van Keymeulen en anderen. Momenteel zijn de Flora-bestanden van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) en het Woordenboek van de Limburgse en Brabantse Dialecten (WLD en WBD) in verregaande staat van bewerking. De PLAND is aangesloten bij Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en blijkt nu reeds in zijn soort de grootste collectie ter wereld. Internet: . Deelproject van PLAND , in samenwerking met: R.U. Nijmegen, afdeling Taalwetenschap, R.U. Gent, afdeling Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie. Medewerkers: H.J.T.M. Brok (uitvoerder), J. Kruijsen (uitvoerder).

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.J.T.M. Brok
Project leader Dr. T.J.W.M. Kruijsen

Classification

D18140 Nature and landscape
D31000 Paleography, bibliology, bibliography, library science
D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation