KNAW

Onderzoek

Schaalsprong naar duurzame Melkveehouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Schaalsprong naar duurzame Melkveehouderij
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1322092

Samenvatting

Schaalvergroting is een belangrijke mogelijkheid voor melkveehouders om te kunnen groeien en concurreren. Maar daaraan kleven steeds meer ongewenste neveneffecten. Diergezondheid en dierenwelzijn kunnen in het gedrang komen. Bedrijfsopvolging wordt moeilijker omdat er veel kapitaal en veel land nodig is. Door concentratie van vee ontstaat grote milieudruk. En de perceptie van de burger bij grootschalige bedrijven is vaak negatief. Bijvoorbeeld over het permanent opstal staan van koeien of de lelijke gebouwen. Om deze dilemma s op te lossen, zijn vernieuwingen in stalconcepten, beweidingssystemen, samenwerkingsvormen, meerwaarde creatie, financiering en ruimtelijke inpassing nodig.
Samenwerking is een vorm van schaalvergroting Door gebruik te maken van een mobiele melkwagen, of regionale ploegendiensten voor melken, veeverzorging, voeren en voederwinning is vee op meerdere plaatsen te houden. Om te kunnen groeien, zijn maatschappelijke acceptatie en mogelijkheden om het inkomen te verbeteren belangrijk. Bij een schaalsprong verbetert het inkomen door een lagere kostprijs en het creƫren van meerwaarde. De maatschappelijke acceptatie verbetert onder andere door vernieuwende concepten te ontwikkelen die het landschap verrijken en het dierenwelzijn bevorderen. Denk daarbij aan nieuwe vormgeving van gebouwen, een diervriendelijker stalontwerp en beweiding. Een grootschalig melkveebedrijf kan ook diensten leveren voor bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, zorg of recreatie.
In dit project worden grootschalige melkveebedrijven ontworpen, waarbij het welzijn van het dier en het landschap voorop staan. Bij de realisatie zal per geval het accent liggen op technische innovaties, samenwerkingsvorm, juridische vormen of meerwaarde uit het bedrijf. Dit zal leiden tot verschillen in systeeminnovaties per regio.
[Uitdagingen]:
In drie regio s in Nederland zullen ondernemers en stakeholders samen gaan ontwerpen. In een akkerbouwgebied in Groningen, dat zelfvoorzienend is voor ruwvoer, zal een verkennende studie uit het project Cowmunity worden gedetailleerd, met varianten met en zonder beweiding. In de tweede pilot in Zuidwest Friesland gaan vijf melkveehouders samenwerken onder de naam Ko-alitie . Voor de derde pilot, in Gelderland, worden ondernemers gezocht die mee willen doen om ca. 2000 ha optimaal in te richten voor landbouw, natuur en water. De maatschappelijke uitdaging is om schaalvergroting van het aanvaardbare naar het maatschappelijk wenselijke te verschuiven. Op bestuurlijk niveau zullen aanpassingen gevraagd worden in beleid rond landinrichting, bouwblokken, kavelruil en milieu.
[Resultaten]:
De resultaten van het project zijn nieuwe netwerken waarin leren van elkaar centraal staat. De synergie in deze netwerken moet leiden tot een permanente focus op vernieuwing van bedrijfsontwerpen en samenwerkingsverbanden en het daadwerkelijk realiseren hiervan. Voor het uitbouwen van internationale netwerken zal in 2008 een congres georganiseerd worden. Door middel van Reflexieve Proces Monitoring wordt het proces gemonitord en geƫvalueerd.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

LNV
Courage
InnovatieNetwerk
Provincies Groningen en Gelderland
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij
melkveehouders
Universiteiten Wageningen, Groningen, Utrecht en Amsterdam
Athena Instituut
European Dairy farmers
Global Dairy Farmers
IFCN
Libau
Dierenbescherming
Studieclub morgen
Professional Dairy Producers Wisconsin
TransForum

Betrokken personen

Projectleider Ir. P.J. Galama

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie