KNAW

Onderzoek

Historical and future transitions in agriculture and food

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Historical and future transitions in agriculture and food
Looptijd 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1322096

Samenvatting

Twee historische transities in agro-food en twee actuele of toekomstige transities naar een duurzaam agro-food systeem zullen worden geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van netwerk analyses van alle sociale groepen die betrokken zijn bij het agrifood systeem, bijvoorbeeld universiteiten, bedrijven, kapitaalverstrekkers, overheden, gebruikers en maatschappelijke groeperingen. Transities komen tot stand door de actie en interacties van deze partijen, terwijl zij opereren in hun netwerken.
De economische sectoren die bestudeerd worden zijn de varkensfokkerij en de glastuinbouw. Het doel is om theoretische patronen en mechanismen in agrifood transities te vinden, en te leren over valkuilen, problemen en kansen. Deze patronen en mechanismen zullen een inspiratiebron en spiegel vormen voor het denken over mogelijke toekomstige transities in het agrifood systeem. Dit vergt een expliciete vertaalslag, die met wetenschappelijke domein-experts en maatschappelijke stakeholders zal worden uitgevoerd. De vertaalslag zal deels analytisch en deels door middel van workshops worden uitgevoerd. Hierdoor worden competenties ontwikkeld. Het onderzoeksproject zal ook bijdragen aan theoretische en conceptuele ontwikkelingen, in het bijzonder door het multilevel perspectief. De verbanden tussen ervaringen uit het verleden en analyses van huidige of toekomstige transities zullen methodologisch worden versterkt. Voorts wordt getracht de sectorale benadering te koppelen aan de waardeketen benadering die dominant is in het TransForum programma.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Capaciteitsgroep Communicatie- en Innovatiestudies, Wageningen UR
Capaciteitsgroep Algemene Wetenschappen, Universiteit Eindhoven

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. F.W. Geels

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D18250 Agrarische technologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie