KNAW

Research

BO-04-009 Robust vegetable propagating material

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-009 Robust vegetable propagating material
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
Research number OND1323318

Abstract

Consumers demand for environmentally safe production of high quality food is increasing. The organic production sector is requested to develop and produce food and food products of high quality. Research carried out in this programme is connected to this request. Organic agriculture can benefit from higher and more stable production. This can be reached by development of new cultivars specifically for organic growers. To stimulate this development, fundamental and applied research is needed. The current research programme has been set up to further stimulate and promote the growth of the organic sector.

During the growth in the field plants often deal with stresses. Biotic stress as a result of competence with weeds and the occurrence of pests and diseases, and abiotic stress as a result of the limited availability of minerals, temperature shifts and variable availability of water (resulting in drought or flooding during germination, growth and ripening of a crop). Plant stress may result in reduced productivity of crops and limited yields for farmers. To prevent stress as much as possible it is important that farmers can use high quality starting materials and disease-free seed or plant materials. Optimal growth of a crop, especially under low-input conditions, is strongly dependant on the genetic traits of a crop. As in organic agriculture, possibilities to limit diseases and pests to occur, resistance to them is one of the major issues of the sector. Pests and diseases negatively influence product quality, indicating the importance of breeding for resistance or knowing of escape mechanisms that enable early crop harvest. Stress may also lead to the production of secondary metabolites, such as anti-oxidants, making plants more resistant and result in addition in plants that are more healthy for human consumption.

Within the programme the focus is on crops that are important for organic growers in the Netherlands: potato, cabbage, onion and spring wheat. For each crop a research team is involved next to a committee of end users, mainly consisting of farmers and breeders for the practical application of research results, as well as researchers from specific or additional disciplines. Although the main emphasis of the program is toward quality improvement of plant materials for organic growers, spin-off toward a more sustainable conventional production is expected. The program is sponsored by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food quality. Research organisations involved: Plant Research International (Wageningen University & Research centre) and Louis Bolk Institute.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Aandacht voor de Ambitieagenda van de biologische landbouw is nodig vanwege de wens om biologische landbouw verder in haar voortrekkersrol te versterken. In deze ambitieagenda dient:

- aandacht geschonken te worden aan aspecten waar de biologische landbouw hogere duurzaamheidprestaties behaalt dan de gangbare landbouw en die door onderzoek kunnen worden versterkt
- aan aspecten waar de prestaties in de praktijk hooguit gelijk zijn aan de prestaties van de gangbare landbouw.

Doordat in de biologische landbouw gewerkt wordt aan gelijktijdige optimalisatie van alle duurzaamheidseisen, kunnen er bij conflicterende doelen (op bijvoorbeeld het gebied van dierenwelzijn, milieu, hygiƫne) zich in sommige sectoren knelpunten voordoen waardoor op bepaalde aspecten de biologische landbouw (tijdelijk) minder goed scoort dan gangbare bedrijven.

Ook deze dienen in de Ambitieagenda te worden opgepakt. Naast het aanjagen van innovaties die bijdragen aan het verder invullen van de eigen ambities waardoor de voortrekkersrol van biologische landbouw behouden blijft en waar mogelijk verder uitgebouwd wordt gaat het dus ook om het mogelijk maken van een robuuste prestatie op alle terreinen van duurzaamheid in lijn met de eigen ambitie.

Daarnaast dient in het onderzoek meer aandacht uit te gaan maar de eventuele externe risico s (bedreigingen) voor de biologische landbouw, zoals de ontwikkelingen rond ggo s.

Werkwijze
Wetenschappelijk onderzoek op laboratorium- en praktijkschaal zal plaatsvinden om de genoemde kennisvragen te beantwoorden en tot onderstaande beoogde eindproducten te komen.

- Hoe te komen tot robuust plantaardig uitgangsmateriaal voor de biologische sector. De aandacht moet gericht zijn op zowel gebruikswaarde als op onderscheidenheid (smaak, kwaliteit en gezondheid)
- Nog niet opgeloste problemen waaraan ook nu al wordt gewerkt en die door de biologische sector als relevant worden gezien voor de komende jaren (mycorrhiza s, samenhang plaaginsecten en gewas, relatie met bemesting, voorkomen besmetting bij tweejarige gewassen)
- De teelttechnische belemmeringen die zich voordoen bij gebruik van uitgangsmateriaal (bv. phytophthora en valse meeldauw) in de biologische landbouw

Resultaten:
Per project worden in samenspraak met de sectorvertegenwoordigers gekeken op welke manier de onderzoeksresultaten in de openbaarheid gebracht worden. Overkoepelende activiteiten worden vanuit de cluster ondersteund. Vaste kanalen voor de verspreiding van kennis zijn de websites Kennis Online www.kennisonline.wur.nl en Biokennis www.biokennis.nl, E-news, onderzoeksberichten en sectordagen.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. F.G. Wijnands

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation