KNAW

Research

Measuring network and indicators ME-AVP

Pagina-navigatie:


Update content


Title Measuring network and indicators ME-AVP
Period 08 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1323354

Abstract (NL)

Doel van het project Indicatoren ME-AVP voor de tweede helft van 2005 is: het `matchen¿ van vraag en aanbod aan indicatoren (prestatie- en effectindicatoren); het formuleren van opties voor te hanteren (effect)indicatoren voor ME-AVP; na besluit over de essentiële set van indicatoren, uitwerken van de indicatoren in factsheets. Uitgangspunt zijn de indicatoren zoals beschreven in de rapportage Dessing en Beers (2005) en de resultaten van de workshops met beleidsmedewerkers voor het MJP2 met focus op uitwerking van effect indicatoren. De werkzaamheden binnen het deelproject ME-AVP bestonden in de eerste helft van 2005 uit een inventarisatie en beschrijving (in factsheets) van enerzijds het `aanbod¿ aan indicatoren en anderzijds de `vraag¿ en vertaling naar indicatoren. De bevindingen hierover zijn beschreven in de rapportage werkdocument 2005/2 ¿Inventarisatie aanbod monitoringsystemen¿ (Dijkstra 2005). In het werkdocument wordt tevens een eerste `match¿ gemaakt tussen de vraag naar indicatoren en het aanbod van monitoringsystemen. Het werkplan voor tweede helft van 2005 leidt tot de volgende projectresultaten: Opstellen beslisdocument voor keuze ME-AVP Indicatoren. Aan de hand van matching van de vraag naar indicatoren met het aanbod opstellen van verschillende opties voor stes van indicatoren. Naast het opstellen van verschillende opties voor indicatorensets zal het beslisdocument inzicht moeten geven in mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande monitoring van Nota Ruimte en POP. Tevens zal per indicator worden ingegaan op zowel de effectiviteits- als efficiëntievraag (volgens welke criteria?). Voor de monitoringstrategie zullen drie varianten worden onderscheiden: een minium-, een uitgebreide, en een maximumvariant. Ze verschillen in het aantal (sub)indicatoren waarop gemonitord wordt en de mate van inspanning (ook financieel) die deze monitoring vergt. Het beslisdocumet is primair bedoeld voor het kernteam MJP2 waarbinnen uiteindelijk de keuze voor de set van indicatoren zal worden gemaakt; Na vaststelling set van Indicatoren door de projectgroep MJP2 uitwerken van indicatoren in factsheets en eventueel uitwerken/ aanpassen van ME-AVP op grond van ontwikkelingen in beleid en de herziening van het MJP-AVP.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. H.J. Agricola

Related research (upper level)

Classification

D10000 Science and technology
D12100 Metrology, scientific instrumentation
D16400 Information systems, databases

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation