KNAW

Research

Automatic monitoring of broiler welfare parameters using video imaging

Pagina-navigatie:


Update content


Title Automatic monitoring of broiler welfare parameters using video imaging
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1323426

Abstract

Questions:Because of the future implication of the European broiler welfare Directive questions arise how to arrange monitoring of foot pad lesions in broilers. This leads to the following questions: Will it be possible to monitor broiler welfare parameters automatically at the slaughter plant using video imaging? What is the incidence of foot pad lesions and breast blisters in Dutch flocks housed under standard conditions? How can feed back of the results to the farmer be organised in order to improve on-farm broiler welfare? Aims of the project: To develop a system for automatic monitoring foot pad lesions and breast blisters in broilers at the slaughter plant; To measure the incidence of foot pad lesions and breast blisters in 30 flocks at one slaughter plant; To make a first step in the design a system for feed back to the farmer to improve on-farm broiler welfare.Results: A system for automatic monitoring of foot pad lesions in broilers at the slaughter line; Incidence of foot pad lesions and breast blisters in 30 flocks; A first step in the design of a system for feed back to the farmer; A uniform classification system in Sweden, Denmark, Belgium and the Netherlands.Products: Two reports and two papers in Pluimveehouderij (february, july); A presentation on an international scientific congress; At least one scientific publication in Poultry Science.

Abstract (NL)

Het ontwikkelen van een systeem om automatisch voetzoollaesies en borstblaren bij vleeskuikens aan de slachtlijn te meten met behulp van de video imaging techniek; Het meten van de incidentie van voetzoollaesies en borstblaren in een 30-tal koppels uit de reguliere houderij; Het opzetten van een systeem van terugkoppeling richting de veehouder teneinde het welzijn op het vleeskuikenbedrijf te verbeteren. Dit project is in 2006 gestart met het doorontwikkelen van een bestaande video imaging techniek om voetzoollaesies aan de slachtlijn automatisch te kunnen meten. Dit hield o.a. in het bepalen van de plaats van de camera aan de slachtlijn, het positioneren van de meetapparatuur en het ontwikkelen van de software. Dit onderdeel werd voornamelijk door de deelnemende industriële partijen (Meyn en Flandrex Nederland) onder leiding van ASG uitgevoerd. Vervolgstappen in het project, die voornamelijk in 2007 zullen plaatsvinden, zijn: een validatie van het systeem; toetsing onder praktijkcondities; het meten van incidentie van voetzoollaesies en borstblaren (deze laatste worden al standaard in de betreffende slachterij gemeten) in een 30-tal koppels; het vaststellen van een relatie tussen de incidentie van voetzoollaesies en borstblaren; het opzetten van een systeem van terugkoppeling richting de veehouder in samenwerking met de slachterij (Flandrex) en de betreffende dierenartsen.Daarnaast wordt begin 2007 een kennisuitwisseling georganiseerd met deelnemers uit België, Denemarken en Zweden. In Scandinavië worden voetzoollaesies al standaard handmatig gemeten aan de slachtlijn en het doel van de kennisuitwisseling is om één algemeen geaccepteerde classificatie te gebruiken alsmede ervaring uit te wisselen over terugkoppeling en preventie. De resultaten hiervan worden samen met een in 2006 uitgevoerd literatuuronderzoek teruggerapporteerd naar de opdrachtgevers en de sector. Een systeem om automatisch voetzoollaesies bij vleeskuikens aan de slachtlijn te meten; Incidentie van voetzoollaesies en borstblaren in een 30 tal koppels; Een aanzet tot een systeem van terugkoppeling van gegevens richting de vleeskuikenhouder; Een uniform classificatie systeem in Zweden, Denemarken, Nederland en België.Producten: Rapportage richting opdrachtgevers (februari, juli 2007); Twee artikelen in de Pluimveehouderij (februari, juli 2007); Minimaal 1 presentatie op een wetenschappelijk congres (op uitnodiging, presentatie op congres vleeskwaliteit, zomer 2007); Mondelinge kennisoverdracht richting vertegenwoordigers van de sector op een sectordag of speciaal georganiseerde bijeenkomst; Minimaal 1 wetenschappelijk artikel over de resultaten, te publiceren in Poultry Science.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ing. M.A. Gerritzen
Project leader Dr.ir. I.C. de Jong

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D21700 Physiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation