KNAW

Onderzoek

TSE''s - stamtypering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel TSE''s - stamtypering
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323427

Samenvatting

Doel:
Beoogde doelen zijn: Implementeren van referentie diagnostiek gebaseerd op klassieke bioassays voor gangbare en bijzondere TSE-stammen uit schaap en rund. Verbetering van stamtyperingsmogelijkheden middels transgene muizen. Ontwikkelen van snelle in vitro methoden.

Werkwijze:
Het typeren van TSE-(BSE en scrapie) stammen is essentieel voor een beter inzicht in de epidemiologie van deze infecties bij runderen en schapen.
In het project wordt gewerkt aan:

Verwerven van expertise op het gebied van klassieke bioassays voor scrapie en BSE.
De vorming van een referentiekader voor stamtyperingen.
Het verbeteren van gevoeligheid en succespercentage van bioassays in transgene muizen.
Het ontwikkelen van snelle in vitro methoden tot vaststellen van stamtypische eigenschappen in TSE-isolaten.
Het vaststellen van expressiemarkers bij geïnfecteerde cellen.

Ten eerste wordt een bio-assays in ingeteelde ( klassieke bio-assay ) muizen en transgene muizen opgezet om een referentiekader op te bouwen en voor het karakteriseren van bijzondere isolaten.
In de tweede plaats zullen biochemische en celbiologische methoden worden toegepast gericht op het prion eiwit PrP. De methoden zijn gedetailleerde electroforetische analyse van prioneiwit (PrPres), bestudering conformatie-afhankelijke stameigenschappen van prioneiwit in bijzondere TSE-isolaten middels toepassing van proteasen, en celvrije PrP-conversie systemen.
Ten derde wordt een genoom-brede aanpak gebruikt om biomarkers voor een TSE-infectie te vinden in te infecteren celkweken. Middels potentiëel gevonden biomarkers specifiek voor een TSE-infectie/-stam kunnen alternatieve assays worden ontworpen (op basis van eiwit of DNA/RNA).

Resultaten:
Expertise om binnen de referentietaak vallende stamtyperingen adequaat uit te kunnen voeren. Inzicht in voorkomen en aard van bijzondere Nederlandse TSE-stammen bij schaap en rund. Beschikbaar komen van snellere en goedkopere methoden om stamvariaties te onderkennen en typeren. Verruiming van mogelijkheden tot stamtypering.
Afwijkende stammen zullen worden gemeld aan LNV. Kennisoverdracht via rapporten, binnen EU platforms en via publicaties in vaktijdschriften en gerefereerde tijdschriften en via de pers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.P.M. Langeveld

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D13100 Analytische chemie
D18220 Veeteelt
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie