KNAW

Research

Pilot 1: plasticisers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pilot 1: plasticisers
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1323429

Abstract

The demand for alternative (non-phthalate) plasticisers is still growing. A&F, in close cooperation with industrial partners, has developed a novel plasticiser family with excellent technical performance, based on sugar polyols. In despite of the enthusiasm of plasticiser users, a producer for this family of plasticisers was not found until now. Via a practical study it is attempted to bring this technology to the market. For this purpose it is necessary to build new relations between the agro-industry, the chemical industry and the plastics industry. The approach of this study is to demonstrate the market potential and produce the plasticisers on a pilot scale. During the pilot study it was concluded (based on regulatory issues) that pilot production should be initiated by an industrial partner and the study focussed on the selection of a potential producer. Discussions are ongoing but in an advanced stage.

Abstract (NL)

Er is een toenemende vraag naar alternatieve (ftalaatvrije) weekmakers voor toepassing in o.a. kunststoffen (PVC), lijmen, verven en cosmetica. A&F heeft in samenwerking met industriële partners een nieuwe familie weekmakers ontwikkeld op basis van isosorbide esters. Ondanks het technische succes van de groene weekmakers, en een enthousiaste groep belangstellenden (potentiële gebruikers) is er nog geen zicht op een producent. De kennisbehoefte van de doelgroep bestaat met name uit het expliciet maken van de technische mogelijkheden en marktpotentie van de ontwikkelde weekmakers. In dit pilotproject wordt gezocht naar waar het "kantelpunt" van nieuwe technologieën ligt voor investeerders, met andere woorden, hoeveel niet-technologische kennis moet de ontwikkelaar, na het aantonen van de technische haalbaarheid, genereren voordat het interessant wordt voor marktpartijen of investeerders in deze nieuwe technologieën te investeren. Uit de ervaringen met het voorgaande weekmakersproject en gesprekken met potentiële investeerders lijkt dit punt verder weg te liggen dan normaal door een onderzoeksinstituut wordt bereikt, mede door het ontbreken van een duidelijke beschikbare financieringsvorm, voor het niet- technologische gedeelte van het traject. Het pilotproject moet inzicht geven of ketenregie het middel is om de kloof die er nu nog bestaat tussen het bereikte ontwikkelingsstadium en het investeringspunt te dichten. De technologie bevindt zich dicht bij een kantelpunt voor investeerders. De verwachting bestaat dat investeerders en/of potentiële producenten in zullen stappen als aantoonbaar kan worden gemaakt dat er voldoende markt is. Er is specifieke behoefte aan procesfacilitering en dit wordt vormgegeven via ketenregie. Er wordt een koplopersgroep onder de afnemers samengebracht. Deze koplopersgroep wordt ondersteund om haar marktvraag naar groene weekmakers expliciet te maken. Vervolgens wordt met behulp van de gebundelde marktvraag de productie op gang gebracht.Gedurende de looptijd van de pilot is zeer regelmatig contact geweest met opdrachtgever (Niek Joanknecht) en een ingestelde begeleidingscommissie heeft de aanpak regelmatig getoetst. Deze begeleidingscommissie bestaat uit Niek Joanknecht (vz), Bart-Jan Krouwel (Rabobank), Pieter Remrev (NV-Oost), Gerard Schmetz (voormalig Akros) en Erik van Seventer (A&F). De voorgestelde aanpak is in eerste instantie gevolgd en de koplopersgroep is enkele malen bijeen geweest, en een startvolume weekmaker voor een eerste productie is gedefinieerd. Bovendien is de tijdlijn tot marktintroductie met daarin de milestones die moeten worden gehaald, voor de diverse bedrijven in kaart gebracht. Gesprekken met diverse bedrijven die (geschikte) productiefaciliteiten beschikbaar hebben en regelgevende instanties hebben aangetoond dat productie onder begeleiding van een kennisinstelling in plaats van een ondernemer onoverkomelijk bezwaren oplevert. Aandacht in de publiciteit leverde in deze fase van het project echter voldoende mogelijkheden om over te gaan op de selectie van een potentiële producent. Besloten is om in het verdere verloop van het project de aandacht te richten op het vinden van een producent en de proefproductie voor de koplopersgroep aan deze producent over te laten. In samenwerking met de begeleidingscommissie zijn selectiecriteria en een vragenlijst opgesteld en toegestuurd aan de geïnteresseerde potentiële producenten. Aan de hand van de reactie op deze vragenlijst zijn verdere gesprekken gevoerd met 3 potentiële producenten. Inmiddels wordt exclusief gesproken met één van deze potentiële producenten. Aandachtspunten in deze gesprekken zijn: de weekmakermarkt in het algemeen, regelgeving en toxicologische eigenschappen, de patentpositie, economische perspectieven en de technische eigenschappen. Voor de het bepalen van de patentpositie is ondersteuning gezocht bij WBG (wageningen business generator). Door de gewijzigde aanpak is de rol van AKK kleiner geweest dan gepland. De eindrapportage van dit pilotproject weekmakers wordt in maart 2007 verwacht.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. K. Molenveld

Related research (upper level)

Classification

D14500 Chemical technology, process technology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation