KNAW

Research

BO-09-002 Knowledge in the agro-foodcomplex

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-09-002 Knowledge in the agro-foodcomplex
Period 03 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1323460

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Werkwijze:
Het onderzoek van het cluster Kennis (BO-09) bevat in 2008 de volgende projecten:

- Van output naar impact gericht op het bepalen van een evaluatie- en monitoringssystematiek die in staat is de resultaten van kennisarrangementen zichtbaar te maken;
- Leren voor een duurzame samenwerking gericht op capacity-building en de (door)werking van kennis over kennis;
- Dynamisering van het groene kennissysteem gericht op het creƫren van een gedragen inzicht in institutionele, organisatorische en individuele benodigdheden, kansen en belemmeringen om te komen tot een dynamisch kennissysteem;
- Voortschrijdende systeeminnovatie: sociaal leren in het Groene Kennissysteem;
- Ondersteuning samenwerking BOGO gericht op het ondersteunen van een vruchtbare samenwerking en kenniscirculatie tussen BO onderzoek en het groen onderwijs;
- VMBO en groene kenniscirculatie - gericht op het inzichtelijk maken en optimaliseren van de rol van het (groene) VMBO bij het realiseren van kenniscirculatie rondom prioritaire LNV beleidsthema s als voeding en gezondheid en jeugd en natuur ;
- Vertellen en verbinden - gericht op optimale benutting van de in het cluster gegenereerde kennis door alle groepen in het groene kennissysteem die zijn aangemerkt als doelgroep: beleidsmakers, GKC, WU, DLO-instituten en kenniswerkers groene onderwijsinstellingen;
- Programmamanagement gericht op het op een gedegen wijze invulling geven aan de uitvoering, visie- en strategievorming van BO-09 cluster Kennis.
- Groene kennis voor burgers: additioneel project, projectleider: Marlon van der Waal (WU-ECS).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. F.A. Geerling-Eiff

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation