KNAW

Research

Participation in network of growers of organic glasshouse vegetables.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Participation in network of growers of organic glasshouse vegetables.
Period 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1323464

Abstract

Description:
For a further growth and stronger position of organic glasshouse vegetables, interactive exchange of knowledge between growers, researchers, advisers and others.

Objectives:
To contribute to the development of nurseries with organic culture of glasshouse vegetables.

Results and products:
Exchange of information about several subjects dealing with organic growing of glasshouse vegetables, such as optimizing summer climate, watering, supplemental fertilizing and decreasing of pests and diseases.

Abstract (NL)

Doel: Bijdragen aan de bedrijfsontwikkeling van bedrijven in de biologische glasgroentensector door actieve deelname aan de kennisuitwisseling in het bedrijvennetwerk

Werkwijze:
De WUR Glastuinbouw-deskundige draait mee in bijeenkomsten van het bedrijfsnetwerk biologisch geteelde glasgroente. Hierbij worden kennisvragen gesignaleerd, nieuwe kennis vanuit het onderzoek ingebracht en verspreid. Tevens wordt een bijdrage geleverd bij de agendering en invulling van de bijeenkomsten van het bedrijfsnetwerk. Bij kennisvragen van beperkte omvang vanuit het netwerk zullen deze worden uitgezocht.

Resultaten:
- Kennisontwikkeling biologische teelt glasgroenten
- Antwoorden op kennisvragen vanuit sector Verbreding en uitbreiding biologische teelt.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. J. Janse

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation