KNAW

Research

Environmental impact of co-fermentation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Environmental impact of co-fermentation
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1323469

Abstract

Description:
Fermentation of animal manure and co-fermentation with other products have the strong attention of the agricultural sector in the Netherlands. The process can contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and meeting the Kyoto target for the Netherlands.
The overall sustainability of co-fermentation is depending on 3 factors:

1. the amount of energy it may generate (People)
2. the effect on the emission of Green House Gas (GHG, Planet)
3. its cost effectiveness (Profit)

Research objectives:
The aim of this project is to set guidelines by using existing knowledge on the integrated assessment of the environmental impacts of co-fermentation of manure and organic products and processing of digestate, by using a transparent, objective and robust tool that can be used for assessment of scenarios and to support decision making in collaboration with stakeholders.

Results and products:
A tool (in Excel) to calculate the overall sustainability of co-fermentation has been developed. Currently, the sustainability of two types of manure (pig slurry and cattle slurry) and several types of co-substrate products (e.g. maïze, potato fibers, glycerin, etc) can be assessed regarding energy and GHG. The effects regarding economics will introduced in 2009. It is possible to expand the tool with other co-substrate products. In the course of 2009 the tool will be accessible from the internet.

Abstract (NL)

Doel:
Het doel van dit project is om opgestelde richtlijnen voor en bestaande kennis over integrale beoordeling van de milieueffecten van co-vergisting van mest en organische producten en bewerking van digestaat om te vormen tot transparante, geobjectiveerde en robuuste tool die kan worden ingezet bij beoordeling van scenario s en ter ondersteuning van besluitvorming in samenwerking met stakeholders en marktpartijen.

Werkwijze:
In dit project worden de opgestelde richtlijnen voor de beoordeling van de milieueffecten van co-vergisting van mest omgevormd tot een handzame tool die (gedeeltelijk) door stakeholders zelf kan worden toegepast om een eerste verkenning van mogelijkheden uit te voeren. Een specifieke en geobjectiveerde analyse kan vervolgens worden uitgevoerd door WUR. Hierbij zijn niet alleen traditionele vergisting maar ook verschillende vormen van bewerking van digestaat voor afzet aan de orde en worden voor- en nadelen op milieuaspecten gewogen en geduid.
1. Ontwikkeling van de tool op basis van systematiek voor SenterNovem
2. Interactie met stakeholders (gemeente, provincie, NGO) om hun wensen als klanten zoveel mogelijk te accomoderen
3. Een manuscript voor een wetenschappelijk tijdschrift ter onderbouwing van de methodiek en tool en presentaties op (wetenschappelijke) bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

Resultaten:
- Internet en CD versie van een tool waarin kennis over milieuaspecten van vergisting en bewerking van dierlijke mest en andere organische producten bijeen is gebracht en waarmee alternatieven kunnen worden geanalyseerd op de impact op milieukwaliteit en mate van verduurzaming van productie.
- Presentatie van resultaten in internationale conferentie(s) in Papenburg (Energy Farming).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. K.B. Zwart

Related research (upper level)

Classification

C50000 Environmental studies
D16800 Computer simulation, virtual reality
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation