KNAW

Research

SIM Biobased Economy

Pagina-navigatie:


Update content


Title SIM Biobased Economy
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1323472

Abstract (NL)

Doel:
In het kader van SIM van ASG worden drie activiteiten opgezet om de zichtbaarheid van veehouderij binnen werkterrein Biobased Economy te vergroten. Dit specifieke voorstel vraagt aanvullende financiering voor het opzetten van een concrete fysieke casus (op locatie) die de mogelijkheden van actuele state of the art koppeling tussen veehouderij en bio-energie demonstreert.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. G.A.L. Meijer

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation