KNAW

Onderzoek

Adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323508

Samenvatting

Doel:
Het opstellen van adviezen over de onderbouwing van normen, forfaits en bemestingsadviezen, in opdracht van het ministerie van LNV.

Werkwijze:
De CDM beoordeelt onderzoek, studies, pré-adviezen en rapporten van verschillende werkgroepen en begeleidt deze werkgroep. Het CDM geeft adviezen aan het ministerie van LNV. Naar verwachting worden er in 2008 ongeveer 10 adviezen uitgebracht. Het werk van de werkgroepen valt binnen het BO-5 cluster Mest en Mineralen.

fasering
Er is in dit project niet sprake van geen duidelijke fasering. De CDM stelt adviezen op aan LNV, afhankelijk van de werkzaamheden van de werkgroepen.
Daarnaast komt de CDM op vier keer bij elkaar (februari, april, september en november).
De fasering van het uitbrengen van adviezen is op dit moment nog niet duidelijk.

Resultaten:
Het uitzetten van onderzoeksvragen van LNV in werkgroepen, het begeleiden van de werkgroep, reviewen van rapporten en beoordeling van de pré-adviezen die de werkgroepen opstellen. Op basis van deze pré-adviezen stelt het CDM stelt adviezen op en adviseert LNV over verschillende onderwerpen. Naar verwachting worden in 2007 ongeveer 10 adviezen door het CDM aan LNV uitgebracht.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie