KNAW

Onderzoek

SALDO

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel SALDO
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323590

Samenvatting

Ondersteuning van SALDO (principe) t.b.v. structurele vermindering van AL voor het bedrijfsleven. Hierbij is een gedeeld beeld door overheid en bedrijfsleven van de te verwachten kosten en baten binnen de informatieketen essentieel. Partijen zullen naar elkaar toe moeten groeien om goede afspraken te maken, om zo de ondernemer extra werk te besparen. Creëren van wederzijds vertrouwen is hierbij belangrijk. Dit moet leiden tot tevreden ondernemers met ruimte om te ondernemen. Omgevingsanalyse: Relevante processen voor SALDO in beeld brengen[januari ¿ april 2006]State of the Art uitvoeren waarin een overzicht wordt verstrekt voor SALDO van huidige kansrijke trajecten om op aan te haken. Interactief vaststellen implementatiepaden (SALDO) [feburari - mei 2006]In verschillende scenario¿s met partijen uit de krachtenveldanalyse (meerdere trajecten) de discussie faciliteren op welke wijze SALDO kan bijdragen aan structurele AL vermindering. Actieve bijdrage leveren aan Ondernemerschapsdag om dialoog met bedrijfsleven aan te gaan. Streefbeelden, knelpunten en belemmeringen en oplossingsrichtingen benoemen. Maatwerk in afspraken beschrijven, zover betrokken traject hier richting weet te vinden (SALDO draagt zelf geen realisatieverantwoordelijkheid). Aandachtspunten zijn: herverdeling in kosten en baten in de keten van ondernemer tot overheid, werken aan vertrouwen en risicoanalyse. Gebruik wordt gemaakt van ervaring en kennis uit eerdere onderzoeksprojecten en lopende initiatieven als VONK.Ondersteunen bij de implementatie van de `best principles¿ [mei ¿ dec 2006]Opgedane ervaring uit de stappen A en B toepassen op de best practises die voortkomen uit de State of the Art. Meest belovende pilot die gestart is, is EDI-Circle. Procesfacilitering in gang gezet welke in het onderzoeksprogramma van 2007 een vervolg krijgt. Implementatie SALDO-principe bij bedrijfsleven en overheid; (dit project heeft het mede mogelijk gemaakt). Werkgroep OCTAAN: H.C. Holster, H.A.B. van der Meulen, E. Annevelink, F.A. geerling-Eiff, R.A.F. van Paassen, R. Schreuder. Relevante processen voor SALDO in beeld: State of the Art, een quick scan van de omgeving. LEI Wageningen UR, Den Haag, mei 2006. artikel Groente en Fruit: Gestold wantrouwen. 2006. notitie EDI-Circle in voorbereiding. In overleg met opdrachtgever wordt gekeken naar publicatievorm.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge requirement Ministry of LNV: the project focuses on an interactive dialogue with entrepreneurs and chain parties to reach wide acceptation of the SALDO principle and reduce the administrative burdens for business life structural. Chain parties: the different parties in the chain are interested in which information LNV acquires for policy purposes. Together with policy makers the parties are interested in gaining a win-win situation to gain a reduction in administrative burdens by changing information processes to a more efficient and mutually accepted situation. Objectives This project focuses on facilitating the SALDO principles in reducing administrative burdens for chain parties by reaching a shared view on costs and gains within the information chain. Both parties will have to interact with one another to reach mutual agreements on saving the entrepreneur extra labour by having to provide information twice, to different parties. The entrepreneur is the pivot in the process. Results and deliverables Implementation of the SALDO-principle by both government and chain parties; Communication: wide dissemination of the SALDO principle among different stakeholders on (inter)national level by (1) several publications (in Dutch see below), (2) presentations and (3) other contributions to different meetings on the subject. Werkgroep OCTAAN: H.C. Holster, H.A.B. van der Meulen, E. Annevelink, F.A. geerling-Eiff, R.A.F. van Paassen, R. Schreuder. Relevante processen voor SALDO in beeld: State of the Art, een quick scan van de omgeving. LEI Wageningen UR, Den Haag, mei 2006. artikel Groente en Fruit: Gestold wantrouwen. 2006. notitie EDI-Circle in voorbereiding. In overleg met opdrachtgever wordt gekeken naar publicatievorm.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie