KNAW

Research

Information network nature area conservation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Information network nature area conservation
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1323655

Abstract (NL)

Doel van het Informatienet Terreinbeheer is het verkrijgen van een goed inzicht in de beheers-lasten van de diverse natuurdoeltypen, gebaseerd op ervaringscijfers van alle (categorie├źn) terreinbeheerders. Het resultaat van het project is een uitbreiding van het Informatienet particuliere bosbouw naar een Informatienet Terreinbeheer op basis waarvan het mogelijk is de kosten en opbrengsten van het beheer van het gehele Nederlandse bos en natuurareaal te monitoren. Naast de particu-liere boseigenaren nemen ook andere categorie├źn eigenaren deel aan het informatienet (SBB, NM, landschappen en overheden).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation