KNAW

Research

Review indicators nature for policy

Pagina-navigatie:


Update content


Title Review indicators nature for policy
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1323704

Abstract (NL)

Doel:
1. Afronden rapportage graadmeter Natuurwaarde en aanzet tot een samenhangend beeld van de natuurgraadmeters
2. Kwaliteitsborging neergeschaalde natuurdoeltypenkaart en berekening ruimtecondities

Werkwijze:
1. De afronding van de rapportage graadmeter Natuurwaarde en het verkennen van de samenhang tussen alle natuurgraadmeters vindt in nauw overleg met het MNP plaats.
2. Voor het verkrijgen van de A-status moeten modellen en bestanden voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn opgesteld door de softwarekwaliteitsmanager i.s.m. enkele onderzoekers van Alterra. opgesteld criteria opgesteld.

Resultaten:
Reijnen, M.J.S.M. , A. van Hinsberg, M. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels & J. Wiertz. In prep. Graadmeter voor nationale biodiversiteitsdoelen. Optimalisatie van de graadmeter Natuurwaarde terrestrisch aan de beschikbare meetnetten: Natuurwaarde 2.0. WOT-rapport, Wageningen. Gereed medio 2008.
Pouwels, R., J. van der Greft, M. van Adrichem, H. Kuipers, R. Jochem, R. Reijnen. In prep. LARCH staus A. WOT-werkdocument, Wageningen. Gereed in de eerste helft van 2008.
Clement, J., M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, H. Kuipers in prep. Neerschaling natuurdoelenkaart 2003. Lokalisering van natuurdoeltypen op basis ecologische kansen en actuele begroeiing. WOT-rapport, Wageningen. Gereed eerste helft 2008.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.J.S.M. Reijnen

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation