KNAW

Onderzoek

Overzicht graadmeters natuur tbv het beleid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Overzicht graadmeters natuur tbv het beleid
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323704

Samenvatting

Doel:
1. Afronden rapportage graadmeter Natuurwaarde en aanzet tot een samenhangend beeld van de natuurgraadmeters
2. Kwaliteitsborging neergeschaalde natuurdoeltypenkaart en berekening ruimtecondities

Werkwijze:
1. De afronding van de rapportage graadmeter Natuurwaarde en het verkennen van de samenhang tussen alle natuurgraadmeters vindt in nauw overleg met het MNP plaats.
2. Voor het verkrijgen van de A-status moeten modellen en bestanden voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn opgesteld door de softwarekwaliteitsmanager i.s.m. enkele onderzoekers van Alterra. opgesteld criteria opgesteld.

Resultaten:
Reijnen, M.J.S.M. , A. van Hinsberg, M. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels & J. Wiertz. In prep. Graadmeter voor nationale biodiversiteitsdoelen. Optimalisatie van de graadmeter Natuurwaarde terrestrisch aan de beschikbare meetnetten: Natuurwaarde 2.0. WOT-rapport, Wageningen. Gereed medio 2008.
Pouwels, R., J. van der Greft, M. van Adrichem, H. Kuipers, R. Jochem, R. Reijnen. In prep. LARCH staus A. WOT-werkdocument, Wageningen. Gereed in de eerste helft van 2008.
Clement, J., M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, H. Kuipers in prep. Neerschaling natuurdoelenkaart 2003. Lokalisering van natuurdoeltypen op basis ecologische kansen en actuele begroeiing. WOT-rapport, Wageningen. Gereed eerste helft 2008.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.J.S.M. Reijnen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie