KNAW

Onderzoek

Biodiversiteit ontwikkeling in semi-natuurlijke teeltsystemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Biodiversiteit ontwikkeling in semi-natuurlijke teeltsystemen
Looptijd 09 / 2003 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323711

Samenvatting

Het verhogen van de biodiversiteit in agro-ecosystemen. De verwachting is dat het project een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de landbouw en aan het verhogen van de natuurwaarde van akkerbouwpercelen. De focus zal liggen op het scheppen van soortenrijke en genotyperijke plantengemeenschappen bij lage input niveaus, met behoud van acceptabele gewasopbrengsten en saldi. Dit onderzoeksproject van het systeeminnovatieprogramma Scheppen van Ruimte wil een semi-natuurlijk productiesysteem ontwikkelen, gebaseerd op graanteelten met een grote genetische en floristische diversiteit. Gewenste (akker)kruiden die de teelt kunnen ondersteunen ¿ bijvoorbeeld doordat zij plaats bieden aan natuurlijke vijanden van plagen ¿ en visueel aantrekkelijk zijn voor recreanten, maken deel uit van het agro-ecosysteem. Ongewenste akkerkruiden, zoals nachtschade, worden zoveel mogelijk onderdrukt. Het te ontwikkelen agro-ecosysteem moet zich onderscheiden van huidige landbouwproductiesystemen door een hogere (agro)biodiversiteit en een productie die minder afhankelijk is van externe inputs zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Samenvatting (EN)

This research project, which is part of the systems innovation program `creating space¿ will develop a semi-natural agro-production system based on cereals with a large genetic and floristic diversity. Herbs that can support production ¿ because they can promote natural enemies of pest insects - and are also visually attractive are part of this system. Undesirable herbs, like nightshades, are as much as possible repressed. The new system needs to different from existing agro-ecosystems in its high level of biodiversity and in a production that is less dependent on external inputs like crop.English summaryThis research project, which is part of the systems innovation program `creating space¿ will develop a semi-natural agro-production system based on cereals with a large genetic and floristic diversity. Herbs that can support production ¿ because they can promote natural enemies of pest insects - and are also visually attractive are part of this system. Undesirable herbs, like nightshades, are as much as possible repressed. The new system needs to different from existing agro-ecosystems in its high level of biodiversity and in a production that is less dependent on external inputs like crop protection agents and fertilizers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. B. Vosman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie