KNAW

Research

Data BIN forestry

Pagina-navigatie:


Update content


Title Data BIN forestry
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1323755

Abstract (NL)

Inzicht verschaffen in de werkelijke kosten en opbrengsten van het bos- en natuurbeheer in Nederland. Plan van aanpak - Opstellen en bespreken PVA - Overleg met BC - Evaluatie vorige periode Desk research (volgorde geeft prioriteit aan) 1. Integrale populatie bos- en natuurbedrijven verkrijgen. Bronhouders: Bosschap en Laser. 2. Integrale populatie controleren; 3. Registreren van variabelen die beleidsmatig in de belangstelling staan en implementatie daarvan in het systeem. Voor het boekjaar 2005 gaat het zowel om de registratie en verwerking van relevante gegevens betreffende het beheer van bos- en natuurterreinen in beheer bij particulieren als bij Natuurbeschermingsorganisaties (uitbreiding met natuurterreinen); 4. Gewenste nauwkeurigheid van de variabelen (boodschappen) in het rapport bepalen. Vervolgens op basis daarvan steekproefdichtheid kiezen; 5. Nieuwe kostendragers (natuurdoeltypen) kiezen; 6. Aanvullende steekproeftrekking (natuurterreinen) onder particulieren en private en publieke instellingen (o.m. NB- organisaties) regelen en uitvoeren; 7. Opstellen rekeningenschema voor bos- en natuurterreinen met behulp van het geactualiseerde Kostennormenboek van SBB 8. Beheer en onderhoud bosbouwprogramma (software); 9. Uitbreiding bos- en natuurprogramma (software) 10. Nagaan welke mogelijkheden er zijn om grond en houtopstanden te waarderen: ingaan op de wijze waarop dat in het BIN-land- en tuinbouw wordt gebezigd. Methode voor bos- en natuurterreinen ontwikkelen en kosten van uitvoering bepalen; 11. Analyse resultaten en realiseren Persbericht in september; 12. Analyse resultaten en realiseren Periodieke Rapportage in december 13. Ontwerpen tabellen voor internet site LEI; 14. Ontwerpen tabellen voor internet site Natuurcompendium; 15. Ontwerpen tabellen voor internet site Bosschap; 16. Verzendlijsten controleren en aanpassen Dataverzameling Field research: +/- 30 nieuwe deelnemers aanschrijven en bezoeken; Grote NB-organisaties (SBB, NM en de landschappen) bezoeken; Verzamelen gegevens van alle oude en nieuwe deelnemers. Onderzoeksresultaten Schrijven Periodieke Rapportage; Rapportage van de voorlopige uitkomsten door middel van een persbericht; Schrijven artikelen in de relevante bladen; Zetten van gegevens op internet site LEI, Bosschap en RIVM (Natuurcompendium): indien gewenst ook in het engels vertalen. Het resultaat van dit onderzoek is: -Een periodieke rapportage ¿Kosten en opbrengsten van het bos- en natuurbeheer in Nederland in 2005¿; -Een persbericht ¿Voorlopige uitkomsten ¿¿¿¿¿; -Actualisatie van de gegevens op de internet site van het LEI, het Bosschap en het RIVM (Natuurcompendium): indien gewenst ook in het engels; -Artikelen in de relevante bladen; -+/- 250 folders voor huidige en toekomstige deelnemers; -+/- 180 deelnemersverslagen.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J. Luijt

Classification

D11600 Probability theory, statistics
D16400 Information systems, databases
D18240 Forestry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation