KNAW

Research

Costs-analysis options for territory definition of Meloidogyne

Pagina-navigatie:


Update content


Title Costs-analysis options for territory definition of Meloidogyne
Period 10 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1323760

Abstract (NL)

Het geven van een onderbouwing aan de methode om tot gebiedsafbakening te komen door middel van het verkennen van drie opties. Samenvattend overzicht van de huidige situatie en aanpak. Vaststellen bestaande systematiek van gebiedsafbakening (gemeentegrens) plus drie nader te bepalen afbakeningsopties voor twee gemeentelijke situaties. Informatie voor fase 1 en 2 wordt door de PD aangeleverd. Inventarisatie van de directe en indirecte kosten en baten. Berekenen en vaststellen van de kosten en baten per afbakeningsoptie. Verkenning van kostenontwikkeling op middellange termijn (5-10 jaar). Opstellen advies. Rapportage. Gedurende de uitvoering van het project wordt gebruik gemaakt van het kosteneffectiviteitsmodel (KEM). Rapport met Engelstalige samenvatting waarin is opgenomen: Een inventarisatie van de directe en indirecte kosten van de huidige systematiek en door PD drie geformuleerde opties voor gebiedsafbakening in combinatie met in te zetten onderzoekstechnieken. Verkenning van de kostenontwikkeling op de middellange termijn (5-10 jaar) voor de drie opties, waarbij wordt meegenomen dat in optie 3 de pest status van NL afwijkend blijft ten opzichte van andere landen (present versus present in some area); Advies over de meest gewenste optie waarbij lange-termijn effecten en productie en handelstechnische effecten meegewogen zijn.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. S.R.M. Janssens

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation