KNAW

Onderzoek

Rol landschapselementen voor milieukwaliteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Rol landschapselementen voor milieukwaliteit
Looptijd 01 / 2006 - 03 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323777

Samenvatting

Inzicht krijgen in de potentiële bijdrage van verschillende typen landschapselementen en de structurering van landschapselementen aan de vermindering van verontreiniging met fijn stof en ammoniak in het landelijk gebied. Een literatuurstudie naar: de bijdrage van verschillende landschapselementen (boom, bos, struikenetage, rietlanden, water) aan de vermindering van fijn stof en ammoniak; de invloed van de structuur van landschapselementen op de invangcapaciteit van fijn stof en ammoniak; Een berekening van de potentiële bijdrage van landschapselementen aan vermindering van fijn stof en ammoniak in de lucht in een afgebakend gebied, op basis van kennis van de literatuur; Ideeën ontwikkelen voor het ontwerp van nieuwe landschapselementen om de invangcapaciteit te verhogen. Voor een pilotgebied van een vierkante kilometer is berekend dat de landschapselementen ¿ 3 % van de oppervlakte ¿ circa 10 % van de totale invang van fijn stof voor hun rekening nemen en circa 8 % van de opname van ammoniak. De invangcapaciteit kan worden vergroot door keuzes voor bepaalde soorten bomen en struiken en door de afmetingen en structuur van de landschapselementen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge gap target groupOrganizations for landscape management Research ObjectivesInsight in potential contribution of different types of green landscape elements and the role of element structure in control of pollution with small dust particles and ammonia in rural areas. Results and productsTrees can catch and hold dust. Interception capacity varies between species, depending on their crown structure and leaf characteristics. The capacity of conifers exceeds that of broadleaved trees species. Within broadleaved species, which are the most important in Dutch landscape elements, species with a high Leaf Area Index and with rough and hairy leaves like Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Prunus padus and Betulus pubescens have presumably greater capacity than others. Also shrub species like Lonicera xylosteum and Rubus idaeus look to be efficient species. Landscape elements of trees can also catch ammoniac from the air. Research on efficiency is restricted. Leaves of broadleaved trees species are expected to be more suitable than needles of conifers. Needles of conifers are more easily damaged by ammonia. Catch capacity of landscape elements is determined by tree and shrub species, but also by the dimensions and structure. For optimal results the landscape element should be porous. Deposition takes place in 3 ways: vertically, horizontally at the edge of the element and inside of the element. The amount of dust and ammonia from different sources in a pilot area was estimated. The present green landscape elements, which cover 3 % of the pilot area, catch about 10 % of the dust emission and 8 % of the ammonia emission. With new elements established on the right place and in the right way, this contribution can be improved.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. A. Oosterbaan

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18110 Lucht
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie