KNAW

Onderzoek

Welzwijn

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Welzwijn
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323799

Samenvatting

Uiteindelijke doel van het project: ondernemers in beweging krijgen om aantoonbare welzijnsstappen te maken binnen de reguliere keten. Hetzij via adoptie van het Welzijn-principe / Comfort Class principe, hetzij via inpassing van kansrijke onderdelen daarvan. Het project is maatschappelijk geslaagd als er praktijkbedrijven komen die hun houderijomstandigheden zodanig op peil hebben dat het couperen van staarten niet meer nodig is èn dat dit door de sector gezien en erkend wordt. 1) studie proof of principle (vanaf april 2006)In de Comfort Class stal wordt de 'welzijnsperformance' gemeten via directe en video waarnemingen2) studie groepsgrootte & groepsdynamiek: (vanaf eind 2006)De relatie tussen gedrag, hokuitrusting en bezetting wordt in de 3e ronde van de Comfort Class getoetst via contrasten in hokbezetting3) Op Comfort Class geënt stalontwerp bij praktijkbedrijven (vanaf eind 2006)Met de innovatiegroep van het ViCC-project worden welzijnsaanpassingen in de bedrijfssituatie ingepast via ontwerpsessies4) Evaluatie Welzwijn-afdelingen VdVegt (vanaf herfst 2006)Met een eenvoudig protocol worden hokgebruik en dierfunctioneren vastgelegd om zo een mate van welzijnsverbetering in te kunnen schatten5) Welzijnsperformance in de COM4-stal (doorlopend)Samen met Nutreco worden de experimentele gegevens vanuit de COM4-stal (contrast varkensbesluit ¿ welzwijn-verrijkt) verwerkt, en zo mogelijk gepubliceerd6) Ontwikkeling wroetfaciliteiten (doorlopend)Samen met Verba bv en ViCC wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen, toetsen en communiceren van apparaatgebonden wroetgelegenheid.7) operationele communicatieactiviteiten (doorlopend)In aansluiting op de communicatieactiviteiten van ViCC wordt vrij actief gecommuniceerd over resultaten en achtergronden. De producten worden vrij sterk gekoppeld aan de verschillende activiteiten. Gezien samenwerking met externe partijen en de voortdurende aanpassing van de aanpak (er is gekozen voor een ontwikkeltraject i.t.t. een klassiek experimenteel toetsende aanpak) is de output niet volledig in te schatten.Producten: EAAP-bijdrage, producten van ViCC Concept wetenschappelijk artikel: synchronisation of behaviour in "Boekje `praktijkontwerpen"; artikel in vakblad 3 rondes ervaring in verbeterde stal in tussenrapportage EAAP-abstract. Zo mogelijk wetenschappelijk artikel Enkele toegepaste prototypes en publieke presentatie daarvan artikelen in vakbladen, presentaties

Samenvatting (EN)

Knowledge demand of targetted stakeholders: Scientific validation of the welfare claims in improved systems (Comfort Class and Com4); further development of the Comfort Class concept in practice; Identification and implementation of practical opportunities for pig welfare improvement. The aim of the project is to contribute to development and adoption of improved production systems or the most applicable components of this. This is accomplished by active participation in stakeholder- driven initiatives that develop and test improved systems such as the Comfort Class (managed by a broad consortium including both the major Dutch farmers and animal protection organisation) and COM4 (owned and managed by a major chain company. Meeting the needs op pigs is an overall aim, with specialemphasis on rooting behaviour. Intact pig tails are seen as a success indicator. The project is highly successful if it reduces of the need of tail docking. Results are primarily in the form of initiatives and enhanced developments with actors in the pork chain. Production and delivery of physical products such as protottypes, (paper based) designs, articles, and presentations is used as a means to accomplish this.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. K.H. de Greef

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie