KNAW

Onderzoek

Veranderingen in de internat. Belangrijke Nederlandselandschappen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Veranderingen in de internat. Belangrijke Nederlandselandschappen
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323851

Samenvatting

De landschappen in ons land zijn grotendeels "man made" en tot enkele decennia geleden nog met een geheel eigen "gezicht", wat de afgelopen halve eeuw heel sterk is veranderd en waar de effecten van de voorziene klimaatsverandering nog eens bovenop komen. Welke effecten treden op ten gevolge van de `mediterranisatie┬┐ binnen de verscheidenheid van onze landschappen en hoe werkt dat door in de identiteit en belevingswaarde? Wat gebeurt wanneer oorzaken en gevolgen als een soort `keten┬┐ voorgesteld worden. We zullen de meest actuele kennis doorvertalen en opvatting of meningen peilen van deskundigen, hetgeen resulteert in een helder rapport dat op een goede manier samenhangt met de omgeving waarin bestuur, beleid en maatschappij zich bezig houdt met dit thema. Rapport verschijnt binnenkort.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Penvoerder Alterra (WUR)

Betrokken personen

Projectleider A. Corporaal

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie