KNAW

Research

Geographic distribution of CAP subsidies in the Netherlands

Pagina-navigatie:


Update content


Title Geographic distribution of CAP subsidies in the Netherlands
Period 12 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1323860

Abstract

Knowledge gap target groupPolicy makers do not have an idea of the present geographic distribution of CAP subsidies in the Netherlands. Consequently, discussions about alternative allocation models for CAP subsidies cannot be judged on their regional consequences. The government however wants to evaluate the present allocation model of CAP subsidies and suggest about alternatives for the period behind 2009. Research ObjectivesThis study maps the geographic distribution of subsidies based on the current allocation model and on six alternative models. The most important objective is to identify the magnitude and location of changes that would take place if any of the proposed alternatives were adopted. The information provided is intended to serve as a helpful tool in the debate on alternative allocation schemes. It does not support or promote any particular choices. Results and productsHermans, T., H. Naeff & I. Terluin, 2006. Geographic distribution of CAP subsidies in the Netherlands. Alterra-report 1385. Wageningen.

Abstract (NL)

Breng de toedeling van bedrijfstoeslagen in beeld en maak daarbij onderscheid tussen de huidige toedeling op basis van het model historische rechten en de verwachte toedeling op basis van het model flat rate. Werk een aantal varianten uit waarbij rekening wordt gehouden met zogenaamde `non-trade concern¿-aspecten zoals slechte productieomstandigheden, hoge landschappelijke kwaliteit en een duurzame productiewijze. De ruimtelijke beelden moeten de discussie voeden, zowel binnen als buiten LNV, over het gewenste betaalmodel na 2009. De directe betalingen (circa 20 regelingen) uit de eerste pijler van het GLB, met een omvang van circa ¿ 1 miljard, zijn in beeld gebracht. Elke regeling is afzonderlijk op 4-cijferig postcodeniveau in beeld gebracht. De informatie is per regeling gesommeerd om een totaal beeld te krijgen en er zijn alternatieven uitgewerkt die per categorie punten krijgen toegekend. Het totaal aantal te vergeven punten in Nederland wordt verdeeld over het budget dat we beschikbaar hebben. Door middel van `hittekaarten¿ is te zien op welke plekken bij welk uitkeringsmodel de subsidiehitte het grootst is. Het model `flat rate¿ zal nadelig uitpakken voor bedrijven die op dit moment profiteren van de variant historisch recht. De graasdiersector zal in veel gevallen inleveren ten gunste van andere sectoren. De grootste ontvanger van subsidie was een hakvruchtenbedrijf uit het oosten van het land. In de top-5 zaten verder twee kalvermesterijen en twee graasdierbedrijven. PublicatiesAlterra-rapport 1346: T. Hermans, H. Naeff & I. Terluin; Ruimtelijke neerslag van GLB-betalingen in Nederland. Wageningen, 2006.Alterra-report 1385: T. Hermans, H. Naeff & I. Terluin; Geographic distribution of CAP subsidies in the Netherlands. Wageningen, 2006.Herverdeling EU-subsisdies biedt meer mogelijkheden voor plattelandsbeleid. Kennis Online. Jaargang 3, november 2006. BeleidsaanbevelingenHet onderzoek was niet bedoeld om uitsluitsel te geven over het meest gewenste systeem. Dat bepaalt de politiek. Het onderzoek maakt duidelijk dat er mogelijkheden bestaan om nieuw beleid te maken, bijvoorbeeld door bepaalde sectoren of gebieden te bevoordelen, of bepaalde maatschappelijk belangrijke waarden mee te laten wegen. De consequenties voor zowel de landbouwsector als de ruimtelijke inrichting van ons land kunnen groot zijn.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.L. Hermans

Related research (upper level)

Classification

D42000 Political and administrative sciences
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation