KNAW

Research

Prodromes of cognitive dysfunction in a normally ageing population: 12...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prodromes of cognitive dysfunction in a normally ageing population: 12 years follow-up of the Maastricht Ageing Study (MAAS)
Period 12 / 2005 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/wetenschappelijk_onderzoek/voorfasen_van_cognitieve_stoornissen.html
Research number OND1323939
Data Supplier http://www.jellejolles.nl; Website Alzheimer Centrum Limburg

Abstract (NL)

Dit project richt zich op het zoeken naar oorzaken van cognitieve problemen die optreden bij normale veroudering. Het belangrijkste cognitieve probleem waar we naar kijken is achteruitgang van het geheugen. We richten ons met name op de vroegste fasen van geheugenproblemen en dus niet zozeer op dementie. Deze zogenaamde milde cognitieve problemen worden als belangrijke voorspeller van dementie gezien en daarom is het belangrijk om te onderzoeken waardoor deze eerste achteruitgang veroorzaakt wordt. Het onderzoek wordt gedaan op basis van gegevens uit de Maastricht Aging Study (MAAS). Dit is een langlopende studie naar cognitieve veroudering waaraan meer dan 1800 mensen deelnemen, die om de zoveel jaar een testonderzoek ondergaan. Dit onderzoek bestaat uit een medische vragenlijst, geheugentests, taken die de aandacht meten, een motorische test en een korte vragenlijst die kijkt naar stemming. Verder worden er een aantal medische metingen gedaan, zoals een bloeddrukmeting en een gehoormeting. Ook vullen alle deelnemers na afloop van het onderzoek thuis nog een lange vragenlijst in, met vragen over wat ze zoal doen op een dag, hoe ze zelf vinden dat hun geheugen functioneert. Ten slotte wordt de mening van de partner van elke deelnemer gevraagd, in de vorm van een korte vragenlijst. De laatste vervolgronde van de MAAS is dit jaar ingegaan. De testresultaten van de deelnemers van MAAS zijn de leidraad van dit onderzoeksproject. Het onderzoek heeft twee hoofdvraagstellingen: Hebben personen met milde cognitieve problemen bepaalde persoonskenmerken? Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld erfelijke factoren, stemming, opleidingsniveau of hoe actief een persoon in het leven staat. Hebben veranderingen in de gezondheidstoestand invloed op het al dan niet krijgen van vroege geheugenproblemen?

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.J. Jolles
Supervisor Prof.dr. F.R.J. Verhey
Co-supervisor Dr. M.P.J. van Boxtel
Doctoral/PhD student L. Baars

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23350 Psychiatry, clinical psychology
D53000 Gerontology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation