KNAW

Research

Cognitive Aging and Functional Compensation;Evidence from Brain Imaging Studies

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cognitive Aging and Functional Compensation;Evidence from Brain Imaging Studies
Period 12 / 2005 - 06 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1323942
Data Supplier http://www.jellejolles.nl

Abstract (NL)

Wanneer mensen ouder worden, wordt het steeds moeilijker om verschillende soorten informatie op hetzelfde moment te verwerken of om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Waardoor dergelijke problemen veroorzaakt worden, kan onderzocht worden met imaging methodes (bijvoorbeeld fMRI of EEG). Uit dergelijke studies is eerder gebleken dat de hersenen reageren op leeftijdsgerelateerde veranderingen in fysiologie en anatomie door hun functies te reorganiseren. Zo zijn bij oudere mensen de prefrontale gebieden in beide hersenhelften evenzeer geactiveerd wanneer ze bepaalde geheugengerelateerde taken uitvoeren, terwijl jonge volwassenen een sterk asymmetrisch activiteitspatroon vertonen (de activiteit is in specifieke prefrontale gebieden van de ene hersenhelft veel groter dan in diezelfde gebieden van de andere hersenhelft). Dit verschil wordt in het Engels Hemispheric Asymmetry Reductions in Older Adults (HAROLD) genoemd en kan op twee manieren verklaard worden. Psychogene verklaringen stellen dat leeftijdsgerelateerde asymmetriereducties met name voorkomen in gebieden die betrokken zijn bij executieve functies, zoals de prefrontale cortex. Neurogene verklaringen voorspellen daarentegen dat dergelijke reducties in asymmetrie ook plaatsvinden in hersengebieden die betrokken zijn bij eenvoudigere en automatische perceptuele en visuele processen (bij voorbeeld in de occipitaalkwab).

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.J. Jolles
Co-supervisor Dr. M.P.J. van Boxtel
Co-supervisor Dr. E.F.P.M. Vuurman
Doctoral/PhD student Dr. F. Smeets

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23363 Geriatrics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation