KNAW

Onderzoek

Verlaagde dosering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verlaagde dosering
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324075

Samenvatting

Doel:
Vaststellen van de drift en depositie bij verlaagde doseringstechnieken die worden ingezet gericht op extra emissiereductie binnen de verschillende teeltsectoren

Werkwijze:
In onderzoek de afgelopen jaren is vast komen te staan dat voor alle teelten spuittechnieken binnen bereik komen die een verlaagde dosering mogelijk maken. Deze technieken kunnen door gericht te spuiten het middelgebruik verlagen en daarmee een directe emissiereductie bereiken, maar ook nog een extra driftreductie realiseren. Met het PreciSpray fruitteelt concept is aangetoond dat een middelreductie van 35% tot de mogelijkheden behoord en een potentiële driftreductie van 30% bereikt kan worden.

Technieken met verlaagde dosering worden geïnventariseerd, gerapporteerd en ingebracht in praktijknetwerken (Telen met Toekomst) voor de verschillende sectoren voor het bepalen van keuzes. Van deze technieken worden een aantal praktijkklare toepassingen in veldmetingen onderzocht op de depositie en optredende drift om zo de directe emissiereductie (verlaagd middelgebruik) en de drift vast te stellen. De drift- en depositiepercentages van de belangrijkste systemen voor verlaagde dosering die gericht zijn op extra emissiereductie worden bepaald.
In 2007 is een inventarisatie en overzichtsbeschrijving van doseringsverlagende toediening­technieken gemaakt. Voor de sectoren bollen, akkerbouw (aansluiting bij ENDURE) werden twee systemen geïdentificeerd waaraan eerste metingen verricht werden. Deze systemen zijn gericht op het bladmassa afhankelijk spuiten waarmee in de bollen in 2006 eerste veelbelovende resultaten behaald zijn. Aan een veldspuit (27 m werkbreedte) met een van deze werkingsprincipes (SensiSpray) zijn depositiemetingen op grasland verricht. Van een ander werkingsprincipe zijn depositiemetingen verricht aan een precisie beddenspuit in aardappelen.
In de fruitteelt (aansluiting bij ISAFRUIT) worden metingen verricht aan een systeem, waarbij bladmassa-afhankelijk spuiten gecombineerd wordt met spuiten afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (windrichting en windsnelheid) en de gewasgezondheid (schurft, meeldauw).
In 2008 zullen de metingen in de bollen en de akkerbouw voortgezet worden. Om deze metingen mogelijk te maken zal naar verdere medefinanciering gezocht worden. Vervolgens zullen eerste driftmetingen uitgevoerd worden. In de fruitteelt zullen de metingen met bladmassa-afhankelijk spuiten voortgezet worden en zal ook geïnventariseerd worden wat het perspectief van de nieuw ontwikkelde dubbele tunnelspuiten is.
Resultaten worden rechtstreeks ingebracht in Telen met Toekomst.

Resultaten:
- Rapportage eerste depositiemetingen aan toedieningtechnieken voor verlaagde dosering in de bollen, akkerbouw en fruitteelt sectoren.
- Vervolg depositiemetingen aan toedieningtechnieken voor verlaagde dosering in de bollen, akkerbouw en fruitteelt sectoren.
- Driftmetingen toedieningtechnieken voor verlaagde dosering in de akkerbouw en bollen.
- Deelname aan velddemonstraties en studiegroepen telers Telen met Toekomst
- Publicaties in vaktijdschriften
- Internationale uitwisseling resultaten
- Resultaten verwoorden op een website

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
This project aims to determine relevant emission routes in agri- and horticulture and solutions for pesticides that threaten the water quality goals in the European Water Framework Directive. Spray drift is an important route threatening the quality of the surface water. Emission to surface water can also be reduced when the dose of agrochemical used in the field is reduced. Recent developments in reduced volume spray techniques will be evaluated. Canopy Density Spraying systems and canopy adapted spray techniques using crop sensors, infestation maps or GPS have high potential for use reduction of agrochemicals. For three reduced volume spray techniques in arable, flower bulb and fruit growing spray deposition and drift measurements will be performed to quantify the reduced risk for the environment. A link is made with developments in ISAFRUIT and ENDURE

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J.C. van de Zande

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18210 Landbouw en tuinbouw
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie