KNAW

Research

Operationalisation of the abstraction of drinking water from surface water...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Operationalisation of the abstraction of drinking water from surface water criterium for the registration procedure of pesticides
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1324092

Abstract

Description:
Existing questions with respect to the assessment are:

- How can the developed assessment procedure be operationalised in the registration procedure ?
- In which way can the developed guidance for efficient monitoring in surface waters be communicated to drinking water production companies ?
- How can the developed assessment procedure be communicated in an effective way at national and international level ?

Research objectives:
Operationalisation of a tiered assessment methodology to safeguard that pesticide concentrations in surface waters fulfill the required quality standards.

Results and products:
An user-friendly software tool to enable an easy implementation of the assessment methodology. A workshop for EU Member States. An agreed report describing the methodology, that enables the CTB to test the drinking water criterium in their registration procedure.

Abstract (NL)

Doel:
Het operationaliseren van de ontwikkelde beoordelingssystematiek, die ervoor zorgt dat drinkwater uit oppervlaktewater aan de bestaande normen kan voldoen. Deze moet worden opgenomen in de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen, die dit criterium momenteel volgens een tijdelijke procedure toetst.

Werkwijze:
In 2007 is in een werkgroep met vertegenwoordigers van RIVM, RIZA, CTB, Nefyto, Alterra en de KIWA een getrapte beoordelingsmethodiek uitgewerkt. De methodiek verschilt voor landbouwkundige toepassingen en gewasbeschermingsmiddelengebruik op verhardingen. Het verzamelen en de interpretatie van monitoringsgegevens is uitgewerkt in de hoogste tier van de methodiek. Een gebruikersvriendelijke interface wordt ontwikkeld, zodat het CTB de ontwikkelde beoordelings­systematiek eenvoudig kan gaan toepassen. Een internationale workshop zal in 2008 worden georganiseerd voor lidstaten van de EU. De rapportage wordt, na feedback van doelgroepen, eventueel bijgesteld

Resultaten:
1. Een gebruikersvriendelijk software instrument voor het CTB om Tier 1 berekeningen te doen.
2. Een workshop voor EU lidstaten.
3. Een rapport waarin de methodieken wordt gepresenteerd die het CTB in staat stelt gewasbeschermingsmiddelen te toetsen aan het drinkwatercriterium dat geldt voor de winning van drinkwater uit oppervlaktewater.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.I. Adriaanse

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation