KNAW

Research

BO Policy supporting research for the Ministry of Economic Affairs

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO Policy supporting research for the Ministry of Economic Affairs
Period 01 / 2000 - unknown
Status Current
Research number OND1324117

Abstract (NL)

Beleidsondersteunend Onderzoek wordt ingevuld op basis van vragen van het ministerie van Economische Zaken (EZ), en waar relevant in overleg met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het beleidsondersteunend onderzoek is ondergebracht in clusters, gebaseerd op beleidsthema's van EZ.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. M.J. Kropff

Related research (upper level)

Related research (lower level)

BO-25.08 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - Doorloop (NL)
BO-29.03 G&W - TU14 Gezondheid en welbevinden - Topsector PPSen (NL)
BO-27.05 IB - TU16 Internationaal - Topsector PPSen (NL)
BO-22.04 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Topsector PPSen (NL)
BO-33.05 TU13 Voedselveiligheid - Topsector PPSen (NL)
BO-25.06 DPP - TU12 Meer met minder (Duurzame prod sys) - Topsector PPSen (NL)
BO-12 Agroketens en Visserij (NL)
BO-22.02 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Doorloop (NL)
BO-31.03 AF2 Resource efficiency- Topsector PPSen (NL)
BO-26.03 V&U - TU12 Meer met minder (Veredeling) - Topsector PPSen (NL)
BO-25.10 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - nieuwe PPSen (NL)
BO-25.01 Duurzame plantaardige productiesystemen (DPP) - Koepel (NL)
BO-38 Kennis voor Bedrijf (NL)
BO-40 RenD thema's (NL)
BO-27.01 International business development
Advies GAEC-8
Southern part (Sw-Delta)
Fresh water (Sw-Delta)
AF10 Consument - Topsector PPSen
BO-20 Agro
BO-12.12 Mest, Milieu en Klimaat
BO-11 Nature and Biodiversity
BO-12.03
BO-12.04 Sustainable fisheries
BO-12.09
BO-12.08 Agriculture and the society
BO-12.07 AKV
BO-12.06 Concurrentiekracht en toekomst van het agrocluster (NL)
BO-12.05 Biobased economy and energy transition
BO-12.02 Preservation Livestock farming
BO-12.10: Organic farming
BO-05 Mineralen en milieukwaliteit (NL)
BO-09 Knowledge
BO-10 International Cooperation
BO-08 Voedsel, dier en consument (NL)
BO-07 Verduurzaming productie en transitie (NL)
BO-04 Organic Farming
BO-03 Economically promising agro-chains

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D18200 Plant production and animal production
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation