KNAW

Onderzoek

BO Beleidsondersteunend Onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO Beleidsondersteunend Onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken
Looptijd 01 / 2000 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1324117

Samenvatting

Beleidsondersteunend Onderzoek wordt ingevuld op basis van vragen van het ministerie van Economische Zaken (EZ), en waar relevant in overleg met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het beleidsondersteunend onderzoek is ondergebracht in clusters, gebaseerd op beleidsthema's van EZ.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr.ir. M.J. Kropff

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

BO-25.08 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - Doorloop
BO-29.03 G&W - TU14 Gezondheid en welbevinden - Topsector PPSen
BO-27.05 IB - TU16 Internationaal - Topsector PPSen
BO-22.04 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Topsector PPSen
BO-33.05 TU13 Voedselveiligheid - Topsector PPSen
BO-25.06 DPP - TU12 Meer met minder (Duurzame prod sys) - Topsector PPSen
BO-12 Agroketens en Visserij
BO-22.02 GV - AF4 Duurzame veehouderij - Doorloop
BO-31.03 AF2 Resource efficiency- Topsector PPSen
BO-26.03 V&U - TU12 Meer met minder (Veredeling) - Topsector PPSen
BO-25.10 DPP - TU12 Meer met minder (Plantgezondheid) - nieuwe PPSen
BO-25.01 Duurzame plantaardige productiesystemen (DPP) - Koepel
BO-38 Kennis voor Bedrijf
BO-40 RenD thema's
BO-27.01 Internationale businessontwikeling (IB) - Koepel
Advies GAEC-8
Zuidelijk deel (Zw Delta)
Zoet water (Zw Delta)
AF10 Consument - Topsector PPSen
BO-20 Agro
BO-12.12 Mest, Milieu en Klimaat
BO-11 Natuur en Biodiversiteit
BO-12.03 Verduurzaming plantaardige productieketen
BO-12.04 Verduurzaming Visserij
BO-12.09 Vergroting duurzaam marktaandeel
BO-12.08 Landbouw in zijn maatschappelijke omgeving
BO-12.07 Onderbouwing wet- en regelgeving AKV
BO-12.06 Concurrentiekracht en toekomst van het agrocluster
BO-12.05 Biobased economy en energietransitie
BO-12.02 Verduurzaming veehouderijketen
BO-12.10: Biologische landbouw
BO-05 Mineralen en milieukwaliteit
BO-09 Kennis
BO-10 Internationale Samenwerking
BO-08 Voedsel, dier en consument
BO-07 Verduurzaming productie en transitie
BO-04 Biologische landbouw
BO-03 Economisch Perspectiefvolle Agroketens

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie