KNAW

Onderzoek

ECOPEAT: Water and Ecosystem Management in Tropical Peat Lan

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel ECOPEAT: Water and Ecosystem Management in Tropical Peat Lan
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324148

Samenvatting

Het ECOPEAT project richt is op de ontwikkeling en toepassing van waterbeheers-maatregelen voor het duurzaam gebruik van tropische veenmoerassen door:  het doen van toegepast onderzoek om leemte in kennis aan te vullen;  opbouw en de verspreiding van deze kennis via curricula ontwikkeling bij universiteiten;  het toepasbaar maken van het toegepast onderzoek;  advies aan lokale overheid- en private organisaties. Met als doel: het behoud van één van de wereld belangrijkste ecosystems: tropische laagveen moerasgebieden. Deelprojecten van dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Europese, Indonesische en Maleisische partners en medegefinancierd door het EU Asia-Link Programma (o.a. curricula ontwikkeling) en de lokale overheid van Sarawak, Maleisië (o.a. toepasbaar maken van kennis en de advisering van lokale overheid- en private organisaties). De contrafinanciering uit het programma 407 stelt ons in staat de leemte(n) in kennis op te vullen en de kennisverspreiding te verbreden. Alterra-ILRI, PS Konsultant (Malaysia), Local Government & Private Organisations in Sarawak (Malaysia), LEI & IMAG, WaterWatch Richtlijnen voor het land- en water beheer van tropische veengebieden;  Een "decision support system for water management strategies in tropical peatlands";  Course materials and (distance learning) training modules;  Betere kennis en meer ervaring voor het beheer van tropische veengebieden bij de staf & studenten van de betrokken universiteiten en de beleidsmakers, ontwerpers en beheerders van veengebieden in Sarawak en Kalimantan.

Samenvatting (EN)

Sustainable management of the tropical peatlands in South-east Asia by
1. Development, testing and application of water management strategies for a sustainable use of tropical peatlands;
3. Development of education tools for the sustainable management of peatlands by the introduction of innovative educational methods and (distance learning) tools;
4. Assistance to local government and private organization to promote wise use of the peatland resources and to enhance sustainable economic development, particularly in Sarawak, Malaysia and Central Kalimantan, Indonesia.
[Activities]
- Curriculum development on training modules on the sustainable use of tropical peatlands; Development of a decision support system for water management strategies in tropical peatlands;
- Assistance to local Government and private organisations in the wise use of tropical peatlands;
- Participation in the ICID Working Group Sustainable Development Tidal Lowlands.
[Expected outputs]:
- Guidelines on land and water management strategies for wise use for tropical peatlands;
- A decision support system for water management strategies in tropical peatlands
- Course materials and (distance learning) training modules;
- Assistance to local Government and private organizations to improve their knowledge and experiences in wise use of tropical peatlands.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. H.P. Ritzema

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie
E13000 Ontwikkelingsstudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie