KNAW

Research

The future of intensive livestock farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title The future of intensive livestock farming
Period 01 / 2004 - 02 / 2005
Status Completed
Research number OND1324296

Abstract

Knowledge need"The State of Art" about dilemma''s in intensive livestock farming: vision of stakeholders, description of dilemma''s and initiatives in practice to solve the problems.ObjectivesAround 7 issues the production of discussion papers to be used in the round table discussions on January 19th 2005. This resulted in agreements of stakeholders including the government.ResultsThe process in preparing the discussion papers where stakeholders are aware of each others point of view on the different issues resulting in perspective for possible agreements.

Abstract (NL)

Per thema beschrijving van een startnotitie die als basis dient voor ronde tafel gesprekken om afspraken te maken tussen stakeholders inclusief de overheden waarbij individuele partijen verantwoordelijkheid nemen zelf of in samenwerking met anderen problemen op te lossen. Voorts ondersteuning bij de conferentie: voorberediding en verslaglegging. Het project is uitgevoerd in een tijdsbestek van 6 weken. De belangrijkste stakeholders zijn bevraagd; hun visie is uitgewerkt en per startnotitie is een proces georganiseerd tussen de betrokken stakeholders. Het resultaat is enerzijds het proces om te komen tot de startnotitie met bespreekpunten waarbij  stakeholders elkaars standpunten kennen en met commitment zijn gekomen tot gesprekspunten die perspectief hebben om afspraken te maken.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. G.F.V. van der Peet

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation