KNAW

Research

Use of existing knowledge for developing a risk assessmentmethodology for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Use of existing knowledge for developing a risk assessmentmethodology for surface water considering both the requirements from theUniform Principles and the Water Framework Directive (project number
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1324300

Abstract

Background of researchThe Dutch government wishes to establish risk assessment methodologies for water organisms in surface water and for drinking water from surface water that combine the requirements from the Uniform Principles and the Water Framework Directive in a coherent way. The methodologies system will be developed by  scientific workgroups with experts from Alterra, PRI, RIVM and RIZA. These workgroups are steered by the political level and work via scientific consensus.Aim of researchThe aim is to operationalise existing knowledge that is necessary for developing these risk assessment methodologies (only the parts that are relevant for the Water Framework Directive; the parts relevant for the Uniform Principles will be funded from another source).Expected results and products parts of the report describing the new risk assessment methodology for organisms in surface water parts of the report describing the new risk assessment methodology for drinking water from surface water introduction of these methodologies in the Dutch pesticide registration.

Abstract (NL)

Kennismontage voor het KRW-onderdeel van het beoordelingstelsel van risico¿s voor water  voor het KRW-onderdeel van de beoordelingsmethodiek voor drinkwater uit oppervlaktewater. De onderdelen van dit stelsel en deze methodiek die richten op de Uniforme Beginselen worden gefinancierd vanuit programma 416.   Opzet van een werkgroep ''risicobeoordeling waterorganismen¿ met experts in ecotoxicologische normstelling, spray drift in relatie tot spuittechniek en bespoten gewas, uitspoeling via drains, blootstelling oppervlaktewater. Voor de werkgroep `wordt de voorzitter geleverd; dit trekkerschap houdt ook de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de departementen en de klankbordgroep.   Desk-top onderzoek door experts voor realisatie van het coherente beoordelingsstelsel  Schrijven van noodzakelijke onderdelen van het rapport over dit stelsel door experts Naar verwachting zal deze werkgroep 2-3 jaar nodig hebben om dit stelsel te ontwikkelen. Voor de werkgroep `drinkwater uit oppervlaktewater¿ worden alle monitoringsmetingen van de negen bestaande innamepunten (Heel, Brakel, Petrusplaat, Scheelhoek, Nieuwegein, A¿dam-Rijnkanaal, Andijk, de Punt, Twentekanaal) in periode 2000-2005 voor oppervlaktewater verzameld en geïnterpreteerd (i.o.m. de werkgroep) door ze te vergelijken met metingen aan de grens (Eijsden en Lobith). Ook worden hierbij behorende onderdelen van het rapport van de werkgroep geschreven. Dit speelt in periode januari-februari. Vervolgstap is om een eerste trap van een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen die daarna geijkt wordt aan deze monitoringsmetingen. Tijdpad wordt gestuurd door de noodzaak tot consensusvorming binnen de werkgroep.   onderdelen van het rapport van werkgroep `risicobeoordeling waterorganismen¿ onderdelen van het rapport van werkgroep `drinkwater uit oppervlaktewater¿

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.I. Adriaanse

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation