KNAW

Research

Control evaluation Nature management . Area and position

Pagina-navigatie:


Update content


Title Control evaluation Nature management . Area and position
Period 08 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1324351

Abstract (NL)

Doel van dit deelproject is een analyse van areaal en ligging van de pakketten, de mate waarin voldaan is aan de pakketeisen (beleidsprestaties), toetsing van de aansluiting van de natuurdoelenkaart, gebiedsplannen en pakketbeschikkingen of subdoeltypen van SBB o.b.v. GIS-analyses.   Fase 1: Voorbereiding- Datafinding ¿ afmaken rapportage- Verzamelen van beleidsprestatiegegevens bij DLG, DR- Gesprekken (kijkje in de keuken) bij DLG en DR Fase 2: Uitvoering- Verwerking beleidsprestatiegegevens in tabellen en grafieken.- Uitvoeren van GIS-overlays met bestanden genoemd in 2.2. - bevraging van de GIS-resultaten en verwerken tot grafieken/tabellen Fase 3: Interpretatie en controle- eventueel steekproef van semi- random punten om als breinaalden door data heen te steken en conclusies te toetsen- Interpretatie van verschillen aan de hand van terreinkennis, terreingegevens (vegetatiekaarten) en het raadplegen van terreinbeheerders, provinciale medewerkers, DLG-controleurs enz. Wie we gaan benaderen is afhankelijk van de bevindingen. Dit kan mogelijk telefonisch of in een gesprek/workshop. Fase 4: rapportage, tekstplan, intern concept, extern concept De volgende tastbare producten worden opgeleverd: Bijdrage aan intern concept, in de vorm van een tekstplan. (1 sept. 2006) Bijdrage aan extern concept (15 nov. 2006). Verwerking van commentaar op de bijdrage aan de concepten. MNP-rapport (mei 2007).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. M.E. Sanders

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation