KNAW

Research

Control evaluation Nature management . Ecological effects of nature management PB and SBB

Pagina-navigatie:


Update content


Title Control evaluation Nature management . Ecological effects of nature management PB and SBB
Period 08 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1324353

Abstract (NL)

Dit deelproject levert een bijdrage aan het project Evaluatie Programma Beheer, met name op het gebied van de ecologische evaluatie in termen van doelrealisatie. De vraag die beantwoordt dient te worden, is: Wat zijn de ecologische effecten (op korte en lange termijn) van programma beheer en daarmee vergelijkbaar natuurbeheer van SBB in termen van doelbereiking van nagestreefde doelen (pakketten en natuurdoeltypen) en wat is de invloed van milieu- en ruimtedruk hierop. In het deelproject worden de volgende activiteitclusters onderscheiden: Data finding. Bijeenbrengen data. Beschrijven en analyseren van variatie in geïndiceerde mate van doelbereiking in bossen, mede als gevolg van variatie in beheer (type pakket, type beheerder) en milieudruk, op basis van gegevens uit Meetnet Functievervulling Beschrijven en analyseren van variatie in geïndiceerde mate van doelbereiking in combinaties van SN-pakketten en natuurdoeltypen, mede als gevolg van variatie in beheer (type pakket, type beheerder) en milieudruk, op basis van gegevens van het Landelijk Meetnet Flora Beschrijven en analyseren van trends in faunistische natuurkwaliteit (in termen van verandering in mate van voorkomen van betreffende diersoorten) in locaties die variëren in beheer, milieudruk en ruimtedruk (EHS, grote gebieden, etc.) op basis van gegeven van het Netwerk Ecologisch Monitoring. Beschrijven en analyseren van variatie in geïndiceerde mate van doelbereiking van natuurdoeltypen zoals nagestreefd met PB (of vergelijkbaar SBB-beheer) op basis van beschikbare verspreidingsgegevens van planten en mogelijk vogels en vlinders). Beschrijven en analyseren van variatie in geïndiceerde mate van doelbereiking van een beperkt aantal specifieke pakket/natuurdoeltypen op basis van gedetailleerde verspreidingsgegevens (stippenkaarten, ¿) Schrijven van tekstplan voor rapportage Schrijven van achtergrondrapportage De volgende tastbare producten worden opgeleverd: MNP-rapportage over beschikbaarheid van gegevens Bijdrage aan intern concept van de Evaluatie Programma Beheer, in de vorm van een tekstplan: 1 sept. 2006 Bijdrage aan extern concept van de Evaluatie Programma Beheer, in de vorm van een tekstplan: 15 nov. 2006 Verwerking van commentaar op de bijdrage aan de bovengenoemde concepten. Achtergrondrapport over de bijdragen aan bovengenoemde concepten `Achtergrondrapport Evaluatie regeling Natuurbeheer: Effectschatting op basis van data van PGO¿s, provincies, MFV en broedvogeltellingen van NM en SBB: mei 2007.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. M.E. Sanders

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation