KNAW

Research

Landscape threats in national landscapes

Pagina-navigatie:


Update content


Title Landscape threats in national landscapes
Period 12 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1324376

Abstract (NL)

Doel:
- Inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de Nationale Landschappen
- Beschrijven van de effecten van deze ontwikkelingen op de kernkwaliteiten

In de Nota Ruimte staat het generieke en specifieke (Nationale Landschappen) landschapsbeleid beschreven als beleidscategorie├źn waar de landschappelijke kwaliteiten een belangrijke rol spelen. Voor het generieke geldt het regime ontwikkelen met kwaliteit . Voor het specifieke behoud door ontwikkeling . Het rijk zal de regisseur van het beleid, de provincie, faciliteren met kennis en ondersteuning. In dit project gaat het specifiek om de Nationale Landschappen. Het benoemen van 20 Nationale Landschappen in Nederland betekent echter niet dat ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zullen stoppen. De Nota Ruimte heeft daarom voor deze beleidscategorie voor de strategie behoud door ontwikkeling gekozen. Ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap mogen niet te grootschalig zijn en als er ontwikkelingen worden gepland dan moet dat zorgvuldig gebeuren zodanig dat de landschappelijke kernkwaliteiten niet achteruit gaan maar juist worden versterkt

Resultaten:

- Beschrijving van de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de Nationale Landschappen
- Kaartbeelden, foto s en 3-D landschapsanimaties van de effecten op de kernkwaliteiten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. A.J.M. Koomen

Related research (upper level)

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation