KNAW

Onderzoek

Beleving en economische waardering integrale beplantingsmethoden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beleving en economische waardering integrale beplantingsmethoden
Looptijd 01 / 2001 - 12 / 2001
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324418

Samenvatting

Doel van het onderzoek is om de maatschappelijk-economische meerwaarde van de zg. "integrale beplantingsmethode" t.o.v. traditionele beplantingsmethoden (blijvers/wijkers methode) te bepalen. Bij de integrale beplantingsmethode worden grotere maten heesters en bomen direct op eindafstand gezet, zodat de beplanting direct al oogt zoals deze bedoeld is. In het onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre dit een positief effect heeft op de beleving door recreanten en bewoners. Ook wordt onderzocht in hoeverre een eventueel positief effect op de beleving "verzilverd" kan worden door een toename in de waarde van nabijgelegen onroerend goed. Het onderzoek zal bestaan uit drie deelonderzoeken Experimenteel onderzoek waarin de effecten van integrale bosaanplant vs. traditionele bosaanplant op de visuele kwaliteit van nieuwbouwwijken en recreatiegebieden systematisch zal worden onderzocht. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van fotosimulaties (tijdreeksen) die via internet aan respondenten zullen worden aangeboden; Fenomenologisch veldonderzoek in het Prins Bernhardbos, een bos dat is aangeplant volgens de integrale beplantingsmethode. Dit onderzoek zal bestaan uit wandelingen door het bos met een beperkt aantal omwonenden en recreanten, waarbij op vooraf voorgestelde momenten en locaties diepte-interviews worden afgenomen; Interviews met projectontwikkelaars en makelaars om expert-judgments te verkrijgen van de financiƫle consequenties van de verschillende beplantingsmethdoen voor de waarde van woningen en bedrijven. Bovenstaande deelonderzoeken zullen door Alterra in samenwerking met de landbouwuniversiteit worden uitgevoerd, met inzet van studenten voor het uitvoeren van veldonderzoek.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. A. Oosterbaan

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18240 Bosbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie