KNAW

Research

Aims and environmental conditions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Aims and environmental conditions
Period 05 / 2001 - 12 / 2001
Status Completed
Research number OND1324426

Abstract (NL)

Modelmatig doorrekenen van doelstellingen uit Programma Beheer bij twee scenario''s van milieukwaliteit. In overleg met beheerders vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep zullen vier doelpakketten worden geselecteerd. Gegevens met betrekking tot deze doelpakketten zullen worden verzameld in concrete situaties (hydrologie, bodem, vegetatie, graasdruk, beheer) (1 - 3 situaties per pakket). Deze gegevens worden gebruikt als invoer voor SMART2-SUMO-MOVE-NTM4. Er worden twee milieuscenario''s gebruikt: voortzetting van de huidige toestand, en het halen van de beleidsdoelen zoals neergelegd in NMP4. Voor de pakketten waarvoor dit relevant is zullen hydrologische scenario''s worden gecombineerd met depositiescenario''s (huidige depositie gecombineerd met huidige hydrologie, resp. halen beleidsdoelen depositie gecombineerd met realiseren ggor (indien bekend)). Gerekend zal worden over de periode 2000 - 2018 (en 1990 - 2000 als initialisatie). Aangegeven zal worden wat dat kans op realisatie van de betreffende pakketten is in termen van soorten en in termen van vegetatietypen. In die gevallen waarin realisatie niet mogelijk is zal worden aangegeven wat de meest beperkende factor hierbij is.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.F. van Dobben

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation