KNAW

Research

Forest-entomological responses

Pagina-navigatie:


Update content


Title Forest-entomological responses
Period 03 / 2002 - 03 / 2003
Status Completed
Research number OND1324427

Abstract (NL)

Analyse verschuivingen insectenplagen in relatie met veranderde milieucondities in bossen. De laatste jaren worden in Nederland verschuivingen in insectenplagen waargenomen: er vinden onder meer invasies vanuit Zuid-Europa plaats. Aan de verschillende insectensoorten kunnen verschillende ecologische gegevens (temperatuurbehoefte, voedselkeuze etc.) worden toegekend. Bij het bewerken van een grote groep plaaginsecten kan duidelijk worden welke subgroepen in de lift zitten. Het koppelen aan externe databestanden (klimaatgegevens, bossamenstelling etc.) maakt de identificatie van de betrokken stressfactoren mogelijk. Verkennende fase: toekennen ecologische eigenschappen (voedselstrategie, warmteminnendheid etc.) aan ca. 300 plaaginsecten. Tevens analyse naar verschuivingen van plaaginsecten op grond van hun ecologische eigenschappen. Verklarende fase: afhankelijk van de uitkomsten verkennende fase, koppeling met externe databestanden zoals klimaat (verandering), verdroging, N-depositie of bossamenstelling.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader L.G. Moraal

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation