KNAW

Onderzoek

Bosenthomologische responsen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bosenthomologische responsen
Looptijd 03 / 2002 - 03 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324427

Samenvatting

Analyse verschuivingen insectenplagen in relatie met veranderde milieucondities in bossen. De laatste jaren worden in Nederland verschuivingen in insectenplagen waargenomen: er vinden onder meer invasies vanuit Zuid-Europa plaats. Aan de verschillende insectensoorten kunnen verschillende ecologische gegevens (temperatuurbehoefte, voedselkeuze etc.) worden toegekend. Bij het bewerken van een grote groep plaaginsecten kan duidelijk worden welke subgroepen in de lift zitten. Het koppelen aan externe databestanden (klimaatgegevens, bossamenstelling etc.) maakt de identificatie van de betrokken stressfactoren mogelijk. Verkennende fase: toekennen ecologische eigenschappen (voedselstrategie, warmteminnendheid etc.) aan ca. 300 plaaginsecten. Tevens analyse naar verschuivingen van plaaginsecten op grond van hun ecologische eigenschappen. Verklarende fase: afhankelijk van de uitkomsten verkennende fase, koppeling met externe databestanden zoals klimaat (verandering), verdroging, N-depositie of bossamenstelling.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider L.G. Moraal

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie