KNAW

Research

Analysis changes in forest area 1984-2000

Pagina-navigatie:


Update content


Title Analysis changes in forest area 1984-2000
Period 03 / 2003 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1324443

Abstract (NL)

Het doel van dit onderzoek is de veranderingen in het areaal bos in de periode 19984-2000 te analyseren. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan over de bosuitbreiding landelijk en per provincie en over omzetting van bos in ander grondgebruik. Een dergelijke analyse levert nuttige informatie voor het beleid (zowel rijk als provincies) en voor organisaties die bos als belangrijk aandachtspunt hebben. Daarnaast kan het een rol spelen bij de implementatie van het Kyoto protocol. De gegevens van de Vierde Bosstatistiek, de Bodemgebruikskaart en de Top10-vectorkaart worden in een GIS over elkaar heen gelegd. De verschillen worden geanalyseerd aan de hand van een set relevante vragen die tot GIS- bewerkingen worden getransformeerd. De uitkomsten worden geïnterpreteerd mede in het licht van het vigerende beleid en andere beschikbare informatiebronnen; de relevante verschillen worden waar mogelijk verklaard. Op basis van beleidsmatig inzicht en materiekennis worden mogelijke patronen verkend en vervolgvragen geformuleerd. Het project wordt door Bosdata en Alterra gezamenlijk uitgevoerd.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.N. van Wijk

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation