KNAW

Onderzoek

Analyse veranderingen in bosareaal 1984-2000

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Analyse veranderingen in bosareaal 1984-2000
Looptijd 03 / 2003 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324443

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is de veranderingen in het areaal bos in de periode 19984-2000 te analyseren. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan over de bosuitbreiding landelijk en per provincie en over omzetting van bos in ander grondgebruik. Een dergelijke analyse levert nuttige informatie voor het beleid (zowel rijk als provincies) en voor organisaties die bos als belangrijk aandachtspunt hebben. Daarnaast kan het een rol spelen bij de implementatie van het Kyoto protocol. De gegevens van de Vierde Bosstatistiek, de Bodemgebruikskaart en de Top10-vectorkaart worden in een GIS over elkaar heen gelegd. De verschillen worden geanalyseerd aan de hand van een set relevante vragen die tot GIS- bewerkingen worden getransformeerd. De uitkomsten worden geïnterpreteerd mede in het licht van het vigerende beleid en andere beschikbare informatiebronnen; de relevante verschillen worden waar mogelijk verklaard. Op basis van beleidsmatig inzicht en materiekennis worden mogelijke patronen verkend en vervolgvragen geformuleerd. Het project wordt door Bosdata en Alterra gezamenlijk uitgevoerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.N. van Wijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie