KNAW

Research

Pastoral

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pastoral
Period 01 / 2001 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324510

Abstract (NL)

Het doel van het project is om kennis rond de extensieve graasdierhouderij (pastoralisme) in Europa, vanuit landbouwkundig, ecologisch, en sociaal-economisch perspectief bij elkaar te brengen. In vier workshops in afgelegen gebieden van Oost- en West-Europa, waar pastorale systemen nog zeer actief in stand worden gehouden, is deze kennis uitgewisseld door zowel wetenschappers, beleidsmakers als mensen uit de praktijk. In het Europees-pastorale project zijn de belangrijkste ecologische, recreatieve, landschappelijke en sociaal-economische meerwaarden in kaart gebracht en is vastgesteld welke kennis ontbreekt om Europees en nationaal beleid op elkaar af te stemmen. Voor het in stand houden en verbeteren van de positie van extensieve veehouderijsystemen in Europa moet nog een aantal belangrijke kennislacunes worden opgevuld. Zo is het van belang een typologie van pastorale systemen te ontwikkelen, zodat deze systemen beter zichtbaar worden voor beleidsmakers en onderzoekers. Ook is het nodig de locatie en omvang van dit type landgebruik te bepalen zodat het Europese landbouwbeleid beter op deze systemen gericht kan worden. Ter verbetering van de economische situatie van pastorale systemen zou onderzoek gedaan moeten worden naar manieren waarop inkomsten uit en kwaliteiten van traditionele producten vergroot kunnen worden. Meer inzicht is nodig naar de complexe relatie tussen ecologische waarden en pastorale landbouwsystemen, en de toepassing en monitoring van agrarisch natuurbeheer. Ook moet bepaald worden welke maatregelen in de bedrijfsvoering ten goede komen aan plant- en diersoorten die verschillende, vaak conflicterende, eisen stellen aan de omgeving. Daarnaast is inzicht nodig in de wijze waarop kan worden tegengegaan dat landbouwgronden worden verlaten.   Doorwerking In het Europees-pastoral project zijn de belangrijkste ecologische, recreatieve, landschappelijke en sociaal-economische meerwaarden in kaart gebracht en is vastgesteld welke kennis ontbreekt om Europees en nationaal beleid op elkaar af te stemmen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.T. Kuiters

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation