KNAW

Research

Column efficiency model Flesh for consumer concepts

Pagina-navigatie:


Update content


Title Column efficiency model Flesh for consumer concepts
Period 01 / 2003 - 04 / 2004
Status Completed
Research number OND1324597

Abstract (NL)

De huidige vleesproductie kenmerkt zich door een gebrek aan samenhang in de productiekolom. Behalve in bepaalde programma┬┐s (zoals een baconprogramma) vindt er nauwelijks afstemming over een lapje vlees plaats tussen de boer en de consument. Ook worden veehouders niet uitbetaald op werkelijke kwaliteitskenmerken, behalve enkele algemene parameters als vleespercentage en type. De Nederlandse vleesindustrie richt zich goeddeels op uniforme producten van een goede kwaliteit, maar met relatief weinig toegevoegde waarde. Een betere benadering is om te starten met onderscheiden consumentenconcepten en deze te vertalen in daarmee samenhangende kwaliteitsconcepten. Deze concepten worden vervolgens doorvertaald naar de hele keten. Door bovenstaande werkwijze wordt strategisch gewerkt aan de gewenste consumentenkwaliteiten, in brede zin, van vlees. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een kolomrendementsmodel (prototype) ten behoeve van Consumentenconcepten. Dit model onderscheidt zich van bestaande modellen door een meer dynamische functionaliteit en het uitgaan van de volledige keten in het model, en door het ontwikkelen van vlees(product-)concepten geredeneerd vanuit de consument. CCL Research BV, Koetsier Vleeswaren BV, Slachthuis Nijmegen BV, Verba Groep Holding / LEI, Leerstoelgroep Marketing en Consumentengedrag, Wageningen Universiteit.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. N.S.P. de Groot

Related research (upper level)

Classification

D24300 Nutrition
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation