KNAW

Onderzoek

WOT Wettelijke OnderzoeksTaken voor het Ministerie van Economische Zaken,...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT Wettelijke OnderzoeksTaken voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Looptijd 01 / 2000 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1324612

Samenvatting

Wettelijke OnderzoeksTaken betreft onderzoek voortvloeiend uit verplichtingen van EL&I op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving. EL&I bepaalt het doel en de inhoud van het uit te voeren onderzoek en de te leveren prestaties. Hiertoe worden meerjaren afspraken (uitvoeringsovereenkomsten) gemaakt

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr.ir. M.J. Kropff

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

A10000 Exploitatie en beheer fysieke milieu
A20000 Plantaardige productie en dierlijke productie
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie